MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Protecția social-economică a salariaților. Asigurarea egalității de gen.

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) a  organizat   în data de 27 noiembrie curent, Conferința  Organizației de Femei  cu genericul: “Protecția social-economică a salariaților. Asigurarea egalității de gen”.

       Activitatea  s-a desfășurat în incinta Institului Muncii, or.Chișinău,  întrunind  37 persoane, membre a Organizației de Femei din cadrul FSCRE.

      Subiectul de bază al evenimentului l-a constituit raportul despre activitatea Organizației de femei din cadrul FSCRE pentru perioada 2017-2018, prezentat de către Inga Gîscă, președintele Organizației de femei din cadrul FSCRE. Ea a specificat că una dintre principalele priorități ale Organizației a vizat promovarea sănătății și asigurarea protecției social-economice a femeilor, susținerea maternității. Inga Gîscă a remarcat că în ultimii 2 ani s-au intensificat activitățile în vederea respectării principiului muncii decente și a unui salariu echitabil pentru femeile angajate în câmpul muncii, diminuării discriminării și violenței împotriva femeilor, discriminării lor la locul de muncă.

7

      Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, Margareta Strestian, a venit cu un mesaj de salut și  a apreciat aportul Organizației de femei din cadrul FSCRE la dezvoltarea procesului de dialog social la nivelul branșei, la desfășurarea negocierilor colective privind Convenția Colectivă la nivel ramural pentru anii 2018-2021, contractele colective de muncă în cadrul unităților economice, instruirea și informarea membrilor de sindicat despre ultimele modificări ale legislației muncii, protecția social-economică a salariatelor.

          Doamna Liuba Rotaru, președintele Comisiei de Femei din cadrul CNSM, prezentă la conferință în calitate de formator  a abordat tematici referitoare la protecția social-economică a salariaților, reieșind din modificările în legislație. Totodată, dneaei a  vorbit si despre prioritățile în activitatea Comisiei de Femei din cadrul CNSM, menționând eforturile depuse în ce privește aplicarea celor mai avansate strategii și metode de atragere a femeilor în sindicat și promovarea perspectivelor de gen în structurile sindicale.

24689

      Un alt subiect de discuții al conferinței organizate de către Organizația de femei din cadrul FSCRE l-a constituit realizarea egalității de gen în sindicate prin prisma Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă nr. 5 și nr. 8 din Agenda 2030 a ONU și a Strategiei Naționale de  Dezvoltare ”Moldova 2030”. Atât Lilia Pascal, șef al direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cât și Olga Stratulat, consultant superior în departamentul organizare, educație și informare al CNSM, au remarcat că aceste obiective urmăresc eliminarea tuturor formelor de discriminare pe motiv de sex, asigurarea tratamentului și șanselor egale tuturor femeilor și fetelor de pretutindeni.

1

      La data de 25 noiembrie 2018, a fost marcată Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Această dată este marcată anual în toată lumea prin manifestații și acte de condamnare a diverselor forme de violență îndreptate asupra femeilor și a fost stabilită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite ca fiind Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor.
Cu această ocazie, Federația Sindicatelor   Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, a organizat o acțiune prin care își exprimă sprijinul  femeilor afectate de acest fenomen, declarînd  ”Stop violenței împotriva femeilor”.

     Președintele FSCRE a acordat celor mai active  reprezentante a    Organizației de Femei din cadrul Federației, diplome de merit pentru valoroasa și consecventa contribuție personală adusă în activitatea Organizației de Femei din cadrul FSCRE.

      La finele evenimentuluii,  participantele au menţionat utilitatea practica a activităților de asemena gen, solicitînd continuarea unor asemenea întruniri  şi invitarea experţilor în probleme legate de protecția social-economică a salariaților și asigurarea egalității de gen.