MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști din cadrul Federației familiarizați cu rolul contractului colectiv de muncă

În data de 7 decembrie curent, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat un seminar pentru membrii Comisiei de Tineret din cadrul Federației cu tema: “Contractul colectiv de muncă și contractul individual de muncă”, la care au participat 34 de tineri sindicalişti din organizațiile sindicale membre.

       Programul seminarului a inclus acitivități, unde tinerii au fost informați despre probleme social-economice cu care se confruntă tinerii salariaţi, totodată fiind familiarizați despre importanța contractului colectiv de muncă și a contractului individual de muncă.  Evenimentul a avut loc la Institutul Muncii din capitală.

       Preşedintele FSCRE Margareta Strestian a salutat tinerii sindicalişti, care au venit din toate colţurile Republicii Moldova și a menționat că, anul 2018 a fost declarat “An al Contractului Colectiv de Muncă”, Federația a lansat o campanie de negociere și semnare a contractelor colective de muncă în organizațiile primare. La finele anului curent avem un rezultat destul de bun. La majoritatea întreprinderilor din ramură au fost semnate și negociate contracte colective de muncă, care prevăd garanții suplimentare pentru salariați. Tinerii sunt categoria de salariați care reprezintă perspectiva de dezvoltare în sistemul energetic al țării și vrem ca ei să fie bine pregătiți și să cunoască mai multe informații despre contractul colectiv de muncă.

       Președintele Comisiei de Tineret din cadrul FSCRE, Roman Țurcan,   a precizat că datorită contractului colectiv de muncă tinerii care vin să activeze în sistem beneficiază de mai multe avantaje. “Din datele pe care le avem, vedem că mulți tineri nu sunt suficient de informați în privința Contractului colectiv de muncă și ar fi bine ca tinerii salariați să cunoască cum să negocieze cu patronul și care este rolul Contractului colectiv de muncă”.

        Reprezentanta  organizației de tineret de la întreprinderea SRL „Găgăuz-gaz”, Olga Șișkova,  a accentuat  că la întreprinderea unde activează,  30% din salariați sunt tineri și că, la începutul anului 2018 a fost semnat Contractul colectiv de muncă. Acesta include mai multe beneficii pentru tineri. Se întreprind o serie de acțiuni pentru a motiva tinerii să rămână să muncească în țară, fapt îmbucurător,  că sindicatul de ramură promovează importanța Contractului colectiv de muncă.

IMG_4216

       În cadrul seminarului, Sergiu Morari, consultant principal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, i-a informat pe tinerii sin­dicalişti despre conceptul contractului colectiv de muncă și cel, a contractului individual de muncă, importanța acestor contracte și influiența lor asupra raporturilor de muncă și ce trebuie să include un contract individual de muncă.

       În a doua parte a seminarului, tinerii sin­dicalişti au fost instruiți de Sergiu Iurcu, șef al Departamentului protecție social-economică din cadrul Confederației, despre măsurile de protecție social-economică realizate pentru tineri în Republica Moldova.

        În opinia participanților, prezentările făcute de formatori au fost foarte interesante, utile și binevenite, iar la etapa de evaluare cursanții s-au expus foarte pozitiv, în special și-au exprimat doleanța de a mai participa la seminare cu tematici similare.