MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Rezultatele activității în anul 2018, în atenția sindicaliștilor din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice

Consiliul General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) s-a întrunit la 24 ianuarie,  în incinta Institului Munci,  într-o ședință  pentru a analiza executarea planului de activitate al federației în anul 2018 și au aprobat planul de activitate pentru anul 2019.

       Membrii Consiliului General al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE),  întruniți recent într-o ședință a Consiliului Federației, au discutat despre mai multe probleme existente în ramură, activitățile organizației sindicale pe parcursul anului curent și despre planul de activitate pentru anul 2019.

       Președintele FSCRE, doamna Margareta Strestian, a comunicat celor prezenți despre acțiunile întreprinse de sindicate pe parcursul anului 2018.

       Dumneaei, a menționat în cadrul ședinței că, în anul curent specialiștii din federație vor continua să se deplaseze la locurile de muncă ale salariaților care activează la întreprinderile din ramură. Ei vor  examina condițiile de muncă și se vor implica în soluționarea conflictelor colective, respectarea normelor și cerințelor în domeniul securității și sănătății în muncă, vor evalua riscurile care există la întreprinderi și vor cerceta eventuale accidente de muncă.

5

      Membrii Consiliului FSCRE au aprobat planul de activitate pentru anul 2019, care prevede instruirea membrilor de sindicat, acordarea de consultanță. Totodată, pe parcursul anului 2019, FSCRE va organiza și desfășura seminare pentru instruirea membrilor Consiliului  General, ai Biroului Executiv, Comisiei de cenzori, Comisiei de Femei, Comisiei de Tineret din cadrul federației, pentru instruirea președinților și a membrilor comitetelor sindicale, membrilor comitetelor pentru securitate și sănătate în muncă, activului sindical. Federația va pune accent pe minimizarea riscurilor producerii unor eventuale accidente de muncă, se vor efectua măsurări ale factorilor de risc, iar salariații vor fi instruiți pentru a face față unor eventuale pericole de accidentare. În acest sens, specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor vor efectua vizite la mai multe întreprinderi din ramura gaze și se  vor desfășura diverse activități de informare a membrilor de sindicat în teritoriu.

3

        Consiliul General al federației a aprobat lista întreprinderilor care vor fi vizitare pe parcursul anului 2019, de către specialiștii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor. Astfel, în anul curent, inspectoratul va efectua vizite de lucru la următoarele întreprinderi : SRL „Ialoveni-gaz”;     SRL „Gagauz-gaz”; SRL „Taraclia-gaz”;  SRL „Ungheni-gaz”; SRL „Edineț-gaz”; SRL „Cimișlia-gaz”;  SRL „Orhei-gaz”;  SRL „Cahul-gaz”;  SRL „Ștefan Vodă-gaz”;  SRL „Floreşti-gaz”.

         Membrii Consiliul General al FSCRE, în cadrul ședinței, au aprobat Regulamentul Comisiei de Femei al federației.

6

         În a doua jumătate a zilei, sindicaliștii au participat la un seminar cu tema “Organizarea și funcționarea legală a Comitetului pentru securitatea și sănătate la locul de muncă”,  unde au fost informați  de către formatorul seminarului, doamna Elena Carchilan, șefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, despre legislația și actele normative privind securitatea și sănătatea în muncă, cum trebuie să se desfășoare activitățile de protecție a lucrătorilor la locul de lucru și cele de prevenire a riscurilor profesionale. Participanții la seminar au fost familiarizați cu drepturile lucrătorilor și cu obligațiile angajatorilor privind asigurarea securității și sănătății în muncă și au primit materiale didactice pentru aplicarea la locul de muncă: "Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă"; "Comentariu la Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă".

       Președintele federației, a accentuat că, în cadrul acestor  seminare  sunt abordate tematici absolut  necesare sindicaliștilor.  Participanții au apreciat pozitiv organizarea seminarelor  de acest gen și și-au exprimat mulțumirea pentru oportunitatea de a participa la astfel de întruniri.