MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Instruirea în domeniul formării sindicale

În data de 11 aprilie, în incinta Institutului Muncii, cursanții celei de-a VII-a ediții a proiectului educațional „Școala Sindicală din Moldova” s-au întrunit în cadrul unei noi sesiuni de studii în incinta Institutului Muncii pentru a discuta ideile de proiecte ce și le doresc să le implimenteze.   

       Proiectul educațional „Școala Sindicală din Moldova”  are obiectivul de a dezvolta abilitățile și cunoștințele membrilor de sindicat. A fost lansat în anul 2012 după un model preluat de la austrieci, adaptat de către CNSM la realitățile și necesitățile membrilor de sindicat din Republica Moldova.

       În cadrul proiectului nominalizat au fost delegați 3 reprezentanți din partea Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova: Chiril Raducan – angajat SRL “Chișinău-gaz”;          Victor Dobrovicean – angajat SRL “Cahul-gaz”; Daniel Sergentu – angajat SRL “Bălți-gaz”.

       Recrutarea noilor membri de sindicat, informarea salariaților despre drepturile lor și activitatea sindicală, negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, crearea unor cluburi de dezbateri a problemelor cu care se confruntă salariații la locul de muncă – acestea sunt doar o parte dintre ideile de proiecte pe care își doresc să le implementeze participanții celei de-a VII-a ediții a „Școlii Sindicale din Moldova”.

     Sesiunea curentă urmărește să lărgească spectrul de cunoștințe al participanților privind rolul sindicatelor în protecția juridică și social economică a salariaților, dezvoltarea parteneriatului social, analiza economico-financiară a unei întreprinderi, securitatea și sănătatea în muncă, aspecte de organising sindical, soluționarea și medierea conflictelor individuale și colective de muncă, motivarea apartenentei la sindicate, etc.

       Margareta Strestian,  președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, prezentă la eveniment a relevat că, Școala sindicală are drept scop instruirea și formarea profesională a unei echipe de lideri sindicali, dezvoltarea abilităților pentru desfășurarea  activităților sindicale. Totodată dumneaei a menționat că, FSCRE ca și alte federații de branșă, pune accent pe pregătirea continuă a noilor lideri și activiști sindicali din cadrul organizațiilor sindicale primare. Participând la Școala sindicală, participanții la proiect obțin noi cunoștințe de comunicare, informare, recrutare, negociere a contractului colectiv și a contractului individual de muncă, a convențiilor de ramură, cunosc cum să protejeze mai bine drepturile social-economice ale salariaților. Pregătirea teoretică și practică sub aspectul managementul unei structuri sindicale vor ajuta la dezvoltarea calităților de manager sindical și a abilităților unui lider de succes.

        Liderul sindical a adăugat că cei mai mulți absolvenți  ai Școlii sindicale sunt aleși ca președinți de organizații sindicale primare, membri ai comisiilor de femei și tineret, atât la nivel de confederație, cât și de federație de ramură. Iar, mijloacele financiare ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru Școala sindicală constituie un aport substanțial la pregătirea cursanților pentru ca ei să poată conduce cu succes o structură sindicală”, a accentuat Margareta Strestian.  De când  funcționează Școala sindicală, FSCRE a avut 13 absolvenți, majoritatea tineri cu vârsta de până la 35 de ani.

       Participanții la ediția a VII-a a Școlii sindicale au fost instruiți,  în domenii precum managementul  sindical, dialogul social, legislația muncii, politici social-economice, solidaritatea sindicală, egalitatea de gen, mangementul proiectelor, comunicare, antreprenoriat și activitate financiară.