MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei lucrătorului din sistemul de gaze

89e8647a444d51ea109b97be61e67e56

 

Stimați colegi,
Cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul gaze si petrol, care se celebrează anual în prima duminică a lunii septembrie, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice adresează sincere felicitări tuturor lucrătorilor din sistemul de gaze si petrol al Republicii Moldova, aducându-vă cele mai calde urări de sănătate, bunăstare, prosperitate, noi realizări si performanțe în consolidarea și dezvoltarea ramurii.
Sistemul de gaze și petrol are o importanţă majoră pentru economia naţională, iar activitatea profesională a lucrătorilor din domeniu contribuie la dezvoltarea infrastructurii, aprovizionarea continuă, completă şi fiabilă cu gaze naturale si produse petroliere a consumatorilor din Republica Moldova.
Datorită gradului înalt de calificare, responsabilitate și experiență unică a colaboratorilor întreprinderilor de profil este posibilă identificarea soluţiilor pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a sarcinilor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale, precum şi la asigurarea securităţii energetice a țării.
Suntem siguri, că cadrele profesionale calificate vor deveni acel fundament solid pentru dezvoltarea continuă a domeniului.
Vă mulțumim, pentru munca Dumneavoastră, exercitată cu multă sârguință și plină de abnegație.

 

Cu mult respect,          Președinte M. Strestian