MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

7 octombrie, Ziua internaţională a muncii decente

 

Ziua internaţională a muncii decente se marchează anual la 7 octombrie. Munca decentă este esenţială pentru eforturile de reducere a sărăciei şi pentru asigurarea unei dezvoltări durabile şi echitabile. Această zi este marcată anual în peste 130 de țări, unde sindicatele revendică asigurarea remunerării corecte și echitabile a muncii, calitatea locurilor de muncă, protecția socială sigură, respectarea drepturilor și libertăților angjaților.

       În acest an, la nivel internațional,  Ziua Mondială a Muncii Decente, a avut drept  generic ”Investiți în serviciile de îngrijire!”. Serviciile de îngrijire reprezintă cea mai eficientă formă de asigurare a bunăstării sociale într-o societate. Cu toate acestea, munca în acest sector rămâne subestimată semnificativ și se caracterizează prin condiții de muncă și de salarizare precare.

      Tradițional, se organizează o serie de acțiuni de informare și sensibilizare, pentru a se solidariza cu mișcarea sindicală internațională, fiind promovat conceptul muncii decente în cadrul unor campanii de informare pe teritoriul republicii. Săptămâna aceasta, astfel de activități vor fi organizate în raioanele Edineț, Rezina și Hîncești. În data 4 octombrie curent, CNSM a organizat o masă rotundă dedicată acestei tematici.

       Conceptul de "muncă decentă" a fost gândit în cadrul reuniunii Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 1999, în comun acord cu partenerii sociali (guverne-patronate-sindicate) şi însumează aspiraţiile oamenilor cu privire la oportunităţile pentru o muncă productivă şi corect remunerată, securitatea la locul de muncă, protecţia socială pentru familie, oportunităţile de dezvoltare profesională şi integrare socială, libertatea de exprimare, participarea activă în luarea de decizii, egalitatea de şanse pentru bărbaţi şi femei.

       Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) recomandă ca munca decentă să fie în centrul acţiunilor guvernamentale pentru realizarea creşterii economiei mondiale, care pune pe primulloc oamenii.

    Confederaţia Internaţională a Sindicatelor este cea mai mare asociaţie sindicală mondială din care fac parte 333 de organizaţii sindicale, care reprezintă 180 de milioane de muncitori din 162 de ţări ale lumii.