MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

FSCRE a lansat Campania de dare de seamă şi alegeri

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) a lansat Campania de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile sindicale primare. Evenimentul a avut loc  joi, 7 noiembrie, la Institutul Muncii.

       Seminarulul a fost deschis cu un cuvânt de salut, de către Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, Margareta Strestian. „În martie 2015 a avut loc Congresul VI al FSCRE, iar la 18 martie 2020 urmează să se desfăşoare cel de-al şaptelea congres al Federației”, a ţinut să menţioneze  Margareta Strestian, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice. „Până  la congres, urmează a fi aleşi preşedinţii organizaţiilor sindicale primare. Astfel, actualii preşedinţi ai comitetelor sindicale trebuie să prezinte în faţa membrilor de sindicat un raport despre ce au reuşit să realizeze în cei cinci ani de activitate. Totodată, ei vor trebui să vină şi cu un raport de activităţi, desfăşurate pe parcursul ultimului an. Rapoartele trebuie să conţină o analiză a realizării prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.  O mare atenţie se vor acorda aspectelor de protecție socială, consultațiilor juridice, acordarea ajutoarelor materiale, realizărilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.”, a accentuat Margareta Strestian. 

       Potrivit liderului sindical, contractele colective de muncă la nivel de unitate trebuie să prevadă facilități și garanții sociale mai mari decât Convenția colectivă la nivel de ramură, dar nicidecum mai mici. „Atât contractul colectiv de muncă, cât şi Convenţia colectivă la nivel de branșă, sunt acte juridice, care trebuie respectate atât de angajator, cât şi de membrii comitetului sindical”, a menționat Margareta Strestian. În context, preşedintele FSCRE a relevat că în curând va avea o întrevedere cu conducerea a SA „Moldovagaz”,  pentru a discuta despre acest subiect și modul cum este implementată Convenția colectivă la nivel de ramură pentru anii 2018-2021 încheiată între cele două părți la 11 decembrie 2017.

       Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice şi-a exprimat convingerea că mulţi dintre actualii preşedinţi ai organizaţiilor sindicale primare vor fi realeşi. „Preşedinţii comitetelor sindicale de la întreprinderile afiliate federaţiei au fost pregătiţi ca la carte în domeniul – respectarea drepturilor salariaţilor. Instruirea a avut loc în cadrul Şcolii negociatorului sindical, Şcolii proiectelor sindicale, Şcolii formatorilor sindicali”, a punctat Margareta Strestian.

456

 

       La rândul său, Stela Stratila-Sîrbu, consilier juridic la FSCRE, a atenționat că delegații la adunarea generală/conferință sunt aleși în modul stabilit de comitetul sindical, respectându-se principiul reprezentării egale a membrilor de sindicat din subdiviziuni, în funcție de numărul lor. „Recomandăm respectarea principiului gender şi cel de reprezentativitate a tinerilor, prin includerea în lista delegaților şi organelor sindicale, a femeilor, în raport de minim 40 la sută şi a tinerilor, de minim 30%. Data convocării adunărilor (conferințelor) de dare de seamă şi alegeri, locul, ora şi ordinea de zi se comunică, în mod obligatoriu, tuturor membrilor de sindicat, cu cel puţin 15 zile lucrătoare .Comitetul sindical se alege nemijlocit la adunare/conferință prin vot deschis sau secret. Numărul candidaţilor înaintaţi nu poate fi limitat, dar trebuie să fie mai mare sau egal cu cel determinat de către adunare/conferinţă.  Președintele comitetului sindical se alege de către membrii comitetului sindical nemijlocit din componența membrilor săi, prin vot deschis sau secret”, a detaliat Stela Stratila-Sîrbu. 

       Potrivit  sursei citate, comisia de revizie, precum şi cea pentru negocieri colective, de femei, pentru tineret, pentru protecţia muncii, se aleg concomitent cu membrii comitetelor sindicale şi trebuie să prezinte separat date despre activitatea lor, în caz de necesitate, dacă raportul de bază nu conţine asemenea informaţie.       

9

       Participanţii la seminar au primit un ghid al activităţii liderului organizaţiei sindicale primare elaborat de  FSCRE care conține informații detaliate despre regulamentul de organizare și funcționare al organizației sindicale primare și alte regulamente, aspecte organizaționale și de cancelarie, modele de cereri și alte documente de referință, gestionarea patrimoniului și mijloacelor financiare ale organizațiilor sindicale primare, recomandări cu privire la desfășurarea adunărilor generale, conferințelor de dare de seamă și alegeri, dar şi informaţii utile cum să-şi protejeze datele cu caracter personal. Totodată, preşedinţii comitetelor sindicale de la întreprinderile, afiliate FSCRE, au fost instruiți pe aspecte privind modificări la legislația muncii. Ilona Josan, lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova, magistru în drept, a informat că, potrivit modificărilor la articolele 359 şi 360 al Codului muncii, comisia conciliază pârțile conflictului colectiv de muncă, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii comisiei. În situația în care pârțile conflictului nu au ajuns la o înțelegere sau nu sunt de acord cu decizia comisiei de conciliere, fiecare dintre ele este în drept să depună o cerere de soluționare a conflictului în instanța de judecată, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de conciliere sau, după caz, de la data adoptării deciziei sau a primirii informației respective.