MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În organizația sindicală SRL “Chișinău-gaz” s-a desfășurat conferința de dare de seamă și alegeri

La 28 noiembrie  2019,  în  organizția sindicală  din cadrul SRL “Chișinău-gaz”  s-a desfășurat  conferința de dare de seamă și alegeri a  organelor de conducere, unde au fost prezenți  65 persoane.  Întreprinderea SRL “Chișinău-gaz”, întrunește  884 membri de sindicat.

 

Pe ordinea de zi a adunării sindicale au fost puse în discuție mai multe chestiuni:
–  cu privire la activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019,  (Raportor, Vitalie Bordeniuc),
                                                                       – cu privire la activitatea comisiei de revizie și control pentru perioada 2014-2019, (Raportor, Iulia Ciobanu),
–  cu privire la alegerea membrilor comitetului sindical,
–  cu privire la alegerea comisiei de revizie și control, 
                                           –  cu privire la alegerea delegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova,  –  cu privire al aprobarea structurii comitetului sindical.

       Comitetul sindical a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2014-2019. În calitate de raportor a fost președintele comitetului sindical, Vitalie Bordeniuc, care a vorbit despre realizările înregistrate în această perioadă. Dumnealui, a informat delegații prezenți  la adunare despre realizările comitetului sindical, accentuând că obiectivul de bază a comitetului sindical în perioada de referință,  a fost motivarea apartenenței la sindicat în scopul menținerii membrilor săi, precum și atragerea noilor membri.   Activitatea comitetului sindical pe perioada de raportare a fost apreciată de către delegați cu calificativul ”bine”.
       Vitalie Bordeniuc, președintle comitetului sindical a menționat, că scopul principal al comitetului sindical în această perioadă, a fost consolidrea membrilor de sindicat prin organizarea diverselor activități sindicale. Totodată 
 a mulțumit întregii echipe pentru implicare și responsabilitate, administrației SRL “Chișinău-gaz”   pentru dialogul social constructiv  și Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, pentru sprijinul și aportul adus la fiecare solicitare a comitetului sindical.
       În cadrul adunării sindicale a fost aleasă componența  noului comitet sindical, președintele comitetului sindical și membrii comisiei de cenzori. In funcția de președinte al comitetului sindical, cu vot unanim a fost aleasă, Tatiana Sprincean.

       Prezență la activitate, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, a acordat diplomă de mulțumire  ex-președintelui Vitalie Bordeniuc și a mulțumit membrilor comitetului sindical pentru implicare activă în munca sindicală.