MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În organizația sindicală SRL “Edineț-gaz” s-a desfășurat Conferința de dare de seamă și alegeri

Astăzi, 17 decembrie, curent, în organizația sindicală SRL “Edineț-gaz” s-a desfășurat Conferința de dare de seamă și alegeri, unde au participat 99 de delegați din 340 membri de sindicat.

   Pe ordinea de zi a Conferinței  sindicale au fost puse în discuție următoarele chestiuni:
–  cu privire la actilegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova

  În perioada mandatului Comitetul sindical a organizat și desfășurat ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost discutate un șir de  puse în discuție următoarele chestiuni:

–  cu privire la actilegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova

  În perioada mandatului Comitetul sindical a organizat și desfășurat ședințe de lucru, în ca întrebări organizatorice şi de îmbunătățire a a condițiilor de muncă, de organizare a odihnei angajaților întreprinderii, organizarea și desfășurarea activităților sportive de masă, repartizarea biletelor de tratament şi de odihnă a copiilor, acordarea ajutoarelor materiale, etc., a comunicat Domnul Igor Pastușoc, președintele comitetului sindical al SRL  “Edineț-gaz”.

discurs Igor

   De asemenea, raportorul a menționat că pentru stimularea membrilor de sindicat, pentru munca depusă, în perioada mandatului, de comun cu administrația întreprinderii noastre, prin dialog social și constructiv, Comitetul Sindical a încheiat Contractul colectiv de muncă la nivel de întreprindere. Ca bază la elaborarea Contractului colectiv a fost luată Convenția Colectivă la nivel de ramură. Facilitățile incluse în Convenție sunt datorate negocierilor dintre Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și SA “Moldovagaz”.

  Activitatea comitetului sindical a fost apreciară cu calificativul satisfăcător.

   În cadrul Conferinței a fost aleasă noua componență a comitetului sindical. În funcție de Președinte al comitetului sindical SRL “Edineț-gaz” a fost ales Anton Breichin. Iar Domnul Igor Pastușoc a fost numit Președinte de Onoare a organizației sindicale.

Breichin

   Diploma de mulțumire pentru activitatea în apărarea drepturilor membrilor de sindicat a fost oferită Domnului Igor Pastușoc de către Doamna Margareta Stretsian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, prezentă la Conferință.

DiplomaIntrebari Edinet