MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii de sindicat din cadrul SRL “Florești-gaz” au participat la Conferința de dare de seamă și alegeri

20 decembrie 2019, a avut loc Conferinţa de dare de seamă şi alegeri ale comitetului sindical al SRL “Florești-gaz”, unde au participat 20 de delegați.

Pe ordinea de zi a Conferinţei au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

  • Activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019,  (Raportor  Alexandru Chelaru),      
  • Activitatea comisiei de revizie și control pentru perioada 2014-2019
  • Alegerea membrilor comitetului sindical și comisiei de revizie și control                                 
  • Alegerea delegaților la Congresul VII al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova

   În opinia Domnului Alexandru Chelaru, sindicatele au un rol foarte important în societate. Mai ales atunci, cînd numărul șomerilor înregistrați la oficiile forței de muncă crește, populația aptă de muncă pleacă peste hotarele țării, iar în republică sunt înregistrate cele mai mici salarii din Europa și cele mai mari prețuri. Acest fenomen are consecințe sociale profunde, cel mai mult suferind păturile mijlocii ale populației.

   “Ținând cont de faptul că anul 2018 a fost declarat “An al Contractului Colectiv de Muncă” și în cadrul SRL “Florești-gaz” a fost negociat și semnat contractul colectiv de muncă, care prevede garanții suplimentare pentru salariați”, a comunicat președintele comitetului sindical.

   Potrivit liderului sindical prin intermediul contractului colectiv de muncă se realizează nu numai reglementarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, ci şi armonizarea unor interese ale salariaţilor şi ale patronilor, promovarea unor relaţii de muncă echitabile de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, prevenirea sau eliminarea conflictelor colective de muncă.

     De asemenea raportorul a menționat că comitetul sindical a monitorizat permanent realizarea Contractului Colectiv de Muncă, venind cu demersuri către administrație în vederea executării acestuia.

  Activitatea organizației sindicale a fost axată pe faptul ca membrul de sindicat să fie motivat.

sala2

  Alexandru Chelaru a accentuat că pe parcursul perioadei de raportare nu au avut loc conflicte de muncă sau individuale.

  În cadrul Conferinței a fost aleasă o nouă componență a comitetului sindical, iar președinte al comitetului sindical a fost reales Alexandru Chelaru.

  Dna Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a oferit Diplomă de mulțumire pentru activitate sindicală Domnului Alexandru Chelaru și a dorit mult succes comitetului sindical nou ales.

diploma