MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În organizația sindicală SA “Moldovagaz” s-a desfășurat adunarea generală

La 10 martie 2020,  în  organizația sindicală  SA “Moldovagaz”  s-a desfășurat adunarea generală, la care au  participat 62 de delegați.  În cadrul  SA “Moldovagaz”, activează 295 membri de sindicat.

          La adunarea generală au fost prezenți: Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban și Dumitru Melnic,  Consilier al Vicepreședintelului Consiliului de Administrație.  Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova,  Margareta Strestian, a fot invitată de onoare.

         Ședința a fost deschisă de către Svetlana Prisăcaru – Vicepreședinte al Comitetului Sindical

        Adunarea generală a organizației sindicale a SA „Moldovagaz” a luat act de Raportul de activitate al Comitetului Sindical SA „Moldovagaz” și Raportul Comisiei de revizie pentru perioada anilor 2018-2019.

         În ordinea de zi  au fost puse în discuție următoarele chestiuni:

  • Raportul Comisiei de revizie pentru period anilor 2018-2019;
  • Raportul de activitate al Președintelui Comitetului Sindical al SA “Moldovagaz” pentru perioada anilor 2018-2019;
  • Alegerea noii componențe a Comitetului sindical al SA “Moldovagaz” ;
  • Alegerea delegaților la congresul FSCRE din 18 martie 2020.

         În cadrul Adunării generale  a fost aleasă noua componență a Comitetului sindical SA „Moldovagaz”, în număr de 7 persoane. În funcție de Președinte al Comitetului sindical SA “Moldovagaz”, cu vot unanim, a fost ales Gheorghe Efteni.

        La  aceeași ședință au fost aprobate candidaturile propuse pentru a fi delegate la Congresul al VII-lea al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.