MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

CONCURS!!!

        Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică  și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) Vă informează că,  în conformitate cu Planul de activitate  al Consiliului General al FSCRE pentru   anul 2020,  începând cu data de 06 august 2020, Federația lansează concursul de desen pentru copiii membrilor de sindicat din cadrul organizațiilor sindicale membre a FSCRE cu genericul: “Medicul – prin ochii unui copil”.

        Concursul se va desfășura în perioada 06 august – 07 septembrie 2020   și va include trei etape:

     – 06 august – 01 septembrie 2020 – depunerea desenelor;

    – 02 septembrie – 04 septembrie 2020 – evaluarea desenelor şi desemnarea câştigătorilor;

     –  07 septembrie 2020 – decernarea diplomelor și premiilor.

        La concurs pot participa copiii cu vârsta cuprinsă între 7 -16 ani, care au realizat un desen cu genericul sus-numit.

        Înscrierea la concurs se va efectua prin completarea unui formular (anexa Nr.2).

        Fiecare participant la concurs poate completa formularul doar o singură data și prezenta doar un singur desen executat individual.

        Desenele  trebuie  să  posede  dimensiunile  minime corespunzătoare formatului A3  și împreună cu formularele participanților la concurs urmează a fi depuse direct, sau prin serviciul Poșta Moldovei la sediul FSCRE  (mun. Chișinău,   str. 31 August nr.129, MD-2012), cod fiscal 209577,  fie prin intermediul președintelui comitetului sindical al întreprinderii, inclusiv până  01 septembrie 2020.

Acestea vor fi evaluate de o Comisie de concurs formată  prin dispoziția Organizatorului. 

        Stabilirea rezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare, de la 1 la 10, în funcţie de punctajul obţinut, fiind apreciate locurile I, II si III pe fiecare categorie de vârstă, pentru toate desenele prezentate la concurs.

        În funcție de rezultatele obținute, Comisia va nominaliza câștigătorii concursului.

          Toți copiii participanți la concurs vor fi menționați cu diplome de participare și cadouri de preț.

        Se anexează:

  • Regulamentul cu privire la organizarea Concursului de desen al copiilor membrilor de sindicat din cadrul  organizașiilor sindicale membre a FSCRE cu genericul: „Medicul – prin ochii unui copil” (Anexa Nr.1) Deschideți aici 
  • Formularul pentru înscrierea la concursul de desen cu genericul: „Medicul prin ochii unui copil” (Anexa Nr.2) Deschideți aici