MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

   În data de 27 octombrie 2020 la I.P. Agenția Servicii Publice au fost înregistrate și consemnate  în Registrul de stat al persoanelor juridice modificarea datelor referitoare la componența organelor de conducere și control ale  Federației  Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova.

   Tot în aceeași perioadă a fost înregistrat și Statutul Federației  Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, în redacție nouă.