MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Analiza globală a tendințelor privind rolul sindicatelor în timpul pandemiei cu COVID-19

    Biroul Organizației Internaționale a Muncii a lansat la  l februarie 2021 un studiu, pentru   Activitățile Lucrătorilor pentru Europa și Asia Centrală (OIM-ACTRAV), care comunică că dialogul social eficient și cooperarea dintre guverne, organizațiile patronale și organizațiile lucrătorilor s-au dovedit indispensabile pentru a concepe și implementa strategii și politici adecvate care să abordeze criza COVID- 19.

         Potrivit acestui studiu, analiza globală a tendințelor privind rolul   sindicatelor în timpul pandemiei de coronavirus relevă  faptul că 108 din 133 de țări, sau 8 1%, au folosit dialogul social ca răspuns la pandemie pentru a ajunge la un consens cu privire la măsurile specifice de protecție a lucrătorilor și a întreprinderilor. Raportul arată, de asemenea, că cel puțin o formă de dialog social, fie tripartit, bipartit sau ambele, a fost utilizată în proporție de 84% in țările din Europa și Asia Centrală.

         Constatările studiu lui arată că procesul de sindicalizare a fost grav afectat de blocaje și măsuri restrictive. Documentul subliniază o creștere a încălcărilor drepturilor  lucrătorilor și a sindicatelor din întreaga lume ca urmare  a măsurilor adoptate de guverne. Aceste încălcări se referă în special la Standardele Internaționale ale Muncii, nerespectarea reglementărilor muncii în ceea ce privește concedierile, programul de lucru și plata salariilor și nerespectarea reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă

         Raportul solicită sindicatelor să se asigure că măsurile temporare adoptate ca răspuns la pandemia COVID- 19 reprezintă o piatră de temelie către o redresare solidă, axată pe o perspectivă pe termen mediu și lung, în conformitate  cu prioritățile OIM pentru a răspunde la criza COVID-19.

         In plus, agenda sindicatelor ai trebui să vizeze contribuirea la consolidarea mecanismelor de dialog social, creșterea capacității reprezentative, continuarea promovării priorităților lucrătorilor, furnizarea de noi servicii, extinderea parteneriatelor, implicarea în procesele demarate de ONU privind dezvoltarea durabilă, diseminarea informațiilor și organizarea unor măsuri de prevenire a situațiilor de criză.

        Prin urmare, acest studiu amplu poate fi accesat  aici: https://fscre.md/wp-content/uploads/2021/02/OIM-Studiu-Global.pdf

        pe website-ul CNSM: http://sindicate.md/dialogul-social-ramane-vital-pentru-a-construi-o-recuperare-durabila-post-covid-19/  

       precum și resursele OIM:  https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_767226/lang–en/index.htm