MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicaliști din Europa și Asia Centrală au examinat efectele pandemiei și prioritățile pentru următoarea perioadă

Sindicatele joacă un rol important în combaterea pandemiei și promovarea unei redresări centrate pe oameni, potrivit unui nou număr al Jurnalului Internațional de Cercetare a Muncii publicat de Biroul pentru Activități al Lucrătorilor (ACTRAV) al Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Constatările și recomandările experților OIM, incluse în Jurnal, legate de impactul pandemiei și rolul sindicatelor, au fost subiectul de bază al unei întrevederi, care s-a desfășurat online, luni, 12 iulie, la care au participat reprezentanți și lideri ai sindicatelor din Europa și Asia Centrală, inclusiv de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova.

Conform publicației OIM, sindicatele și-au apărat pozițiile și au contribuit la protejarea mai bună a lucrătorilor și a locurilor de muncă din întreaga lume. Acest lucru se întâmplă în ciuda impactului devastator al crizei pandemice asupra lucrătorilor și familiilor acestora, creșterii accentuate a încălcărilor drepturilor sindicale, pierderea membrilor și ostilitatea manifestată față de sindicate în unele țări.

După cum a comunicat Sergeyus Glovackas, ofițer al Biroului OIM-ACTRAV, în publicație se subliniază că sindicatele au nevoie urgentă de noi strategii pentru a contribui la recuperarea locurilor de muncă, consolidarea sistemelor de siguranță și sănătate și realizarea protecției sociale universale pentru toți, egalitatea de gen, digitalizarea și o tranziție justă către o dezvoltare economică durabilă. Mai mult, abordând aceste provocări, pandemia COVID-19 ar putea fi o oportunitate de revitalizare a sindicatelor, susține Glovackas.

„Pandemia COVID-19 a demonstrat în mod clar că provocările evidențiate acum doi ani în Declarația Centenarului OIM rămân valabile pe tot parcursul crizei actuale. Nu poate exista justiție socială și muncă decentă pentru toți fără o foaie de parcurs centrată pe oameni și consolidarea instituțiilor la locul de muncă, în special a organizațiilor muncitorilor. Astfel, adoptarea la cea de-a 109-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii din acest an a Apelului global la acțiune pentru recuperarea centrată pe om de la COVID-19 confirmă această viziune a Declarației Centenarului și urgența punerii sale în aplicare”, a comunicat Maria Helena André, director OIM-ACTRAV.

Prezent la această activitate, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a comunicat despre acțiunile organizațiilor sindicale din R. Moldova în perioada pandemică, subliniind și recentele activități de conjugare a eforturilor dintre CNSM și Confederația Națională a Patronatului din R. Moldova, care au semnat un Memorandum de înțelegere ce vizează colaborarea în mai multe domenii de referință în domeniul politicilor social-economice.

Publicația OIM evidențiază importanța dialogului social ca mijloc de creștere a numărului de membri ai sindicatelor și de a contribui la conceperea și implementarea eficace a unei strategii post-pandemice de redresare credibilă și cuprinzătoare.

Datele pe care le relevă publicația arată că dialogul social, folosit pentru a construi consensul între lucrători și angajatori, a contribuit la o creștere de 26% a numărului de membri ai sindicatelor în general. La nivel global, 83% dintre sindicate au utilizat instrumentele dialogului social ca răspuns la pandemie, aproximativ 89% dintre sindicate participând la consultări tripartite. Publicația spune că organizațiile muncitorilor trebuie să continue să se angajeze cu guvernele și organizațiile patronale în fiecare etapă a dezvoltării și implementării răspunsurilor la COVID-19.

Recomandările experților OIM, incluse în revistă, pun accent pe necesitatea solidarității partenerilor sociali, precum și acțiuni urgente pentru accelerarea procesului de ieșire durabilă și stabilă din criză.