MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicaliștii organizațiilor membre ale FSCRE au fost informați despre ultimele modificări la Codul Muncii.

În contextul recentelor modificări și completări operate în legislația muncii, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), a organizat la 18 noiembrie curent, webinarul cu genericul:“Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”, prevăzut în planul de activitate al Consiliului General pentru anul 2021, al FSCRE.

Ținînd cont de Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, în contextul riscului sporit agravării procesului epidemiologic al infecției COVID-19 pe plan naţional și conform prevederilor statutare a FSCRE, activitatea s-a desfășurat prin intermediul platformei online de conferințe audio-video Zoom.

Cei 80 de participanți din cadrul a 19 organizații membre: lideri sindicali, organizatori sindicali din cadrul filialelor, sectoarelor, specialiști din domeniul juridic și resurse umane a OSP, au fost informați și au discutat despre modificările curente aduse Codului Muncii (CM) al Republicii Moldova în contextul actual de combatere a efectelor pandemiei COVID -19.

Potrivit dnei Margareta Strestian, președinta FSCRE prin organizarea acestei activități se urmărește examinarea mai profundă a recentelor modificări operate în legislație și impactul lor asupra salariaților, cît și sporirea nivelului de aprofundarea a cunoștințelor specialiștilor din domeniile menționate.

Cu referință la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 579, noile prevederi ale CM intrate în vigoare la 29 octombrie curent, aprobate prin Legea nr. 140 din 14 octombrie 2021, cu privire la aprobarea măsurilor de susținere a angajaților și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei de COVID – 19, reglamentează o serie de măsuri, ce țin de protecția social – economică a salariaților.

Totodată, dna Margareta Strestian s-a referit și la acțiunile Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova în vederea protejării drepturilor și intereselor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat în conformitate cu strategia CNSM (2017-2022) ce țin de :

  • Participarea la perfecționarea legislației în domeniul salarizării în vederea asigurării unui salariu adecvat și echitabil, care să acoprere necesitățile lucrătorilor și membrilor familiilor lor,
  • Înaintarea propunerilor menite să sporească veniturile salariale ale angajaților din economia națională prin majorarea salariului minim pe țara în conformitate cu prevederile Cărții sociale europene revizuite și a practicilor europene;
  • Înaintarea propunerilor privind perfecționarea modului de stabilire a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real;
  • Înaintarea propunerilor de elaborare și adoptare a mecanismelor care ar viza lichidarea și neadmiterea restanțelor la plata salariilor, etc.

În cadrul activității, președinta Federației s-a referit și la monitorizarea procesului de vaccinare în rîndul membrilor de sindicat, implimentat în cadrul FSCRE, conform Hotărîrii BE nr.2/2 din 27. 10.2021, în baza căreia liderii sindicali prezintă săptămînal informatia la acest subiect. Datele acumulate, vor  servi drept bază la argumentarea  propunerii de modificare a cadrului legal privind clasificarea infecției cu COVID  -19 ca boală profesională. 

 Cu o prezentare amplă în caliate de formator Ilona Josanu, lector USM, magistru în drept, consilier reprezentant a președintei FSCRE, a informat  participanții  despre Modificările aduse Codului Muncii prin LP140 din 14.10.21,MO 264-265/29.10.21 art.334, în vigoare din 29.10.2021. Măsurile de susținere a angajatorilor și salariaților în condițiile aplicării restricțiilor COVID-19:

  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației salariaților cu copii în vârstă de până la 12 ani și copii cu dizabilități, care beneficiază de zile libere în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezentă fizică;
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgentă, de asediu si de război si a restricțiilor impuse în starea de urgentă în sănătate publică;
  • Regulamentul privind acordarea din bugetul de stat a indemnizației pentru șomaj tehnic, instituit ca urmare a declarării stării de urgentă, de asediu si de război si a restricțiilor impuse în starea de urgentă în sănătate publică. Aceste Regulamente se aplică doar în cadrul unităților economice din sectorul real.

Ca urmare a subiectelor prezentate participanții au solicitat unele precizări cu referire la legalitatea colectării certificatelor de vaccinare în unitățile economice, acordarea a două zile libere salariaților plătite pentru fiecare doză de vaccin administrată anti-COVlD-19 pe perioada stării de urgență în sănătate publică și procedura de acordare din bugetul de stat a indemnizației pentru salariații care au copii cu vîrstă de pînă la 12 ani și copii cu dezabilități.

La finele activității participanții au mulțumit si au menționat importanta  aspectelor legislației muncii, care le vor servi drept suport în activitatea sindicală.   
          În această ordine de idei, Margareta Strestian a mulțumit la rîndul său conducătorilor unităților economice pentru conlucrare și implicare în asigurarea protecției social – economice a salariaților din ramură în această perioadă dificilă.