MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Start concurs „Eficiența energetică și energia regenerabilă”

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), în conformitate cu Planul de activitate a Consiliului General, aprobat prin Hotărârea nr.4/2 din 16.12.2022, lansează la 22 martie 2023, concursul pentru copiii membrilor de sindicat din cadrul OSP, cu genericul: „Eficiența energetică și energia regenerabilă”.

Scopul concursului este de a transpune într-un mod artistic una dintre sarcinile actuale și urgente ale omenirii: eficiența energetică și energia regenerabilă, în contextual crizei energetice globale.

Perioada de desfăşurare a concursului  22 martie – 01 iunie 2023 și va include trei etape:

  • 22 martie – 05 mai 2023 – depunerea desenelor;
  • 10 – 12 mai 2023 – evaluarea desenelor şi desemnarea câştigătorilor;
  • 01 iunie 2023 – decernarea diplomelor și premiilor.

Înscrierea la concurs se va efectua prin completarea formularului, disponibil pe pagina oficială web a FSCRE.

La concurs vor participa copiii membrilor de sindicat din cadrul FSCRE, cu vârsta  cuprinsă între 7 – 16 ani.

Copii sunt invitați să-și ilustreze viziunea privind metodele de eficientizare a energiei, de reducere a emisiilor de bioxid de carbon, precum și susținerea metodelor de producere a energiei regenerabile (energia eoliană/vântului, energia solară, energia apei, energia de biomasă etc.)

Desenele și formularele participanților la concurs vor fi depuse, direct, sau prin serviciul Poșta Moldovei la sediul FSCRE (mun. Chișinău str. 31 August nr.129,

MD-2012), cod fiscal 209577, fie prin intermediul președintelui comitetului sindical al întreprinderii, inclusiv până  la 05 mai 2023.

Examinarea desenelor prezentate la concurs se va efectua de către  Comisia de concurs formată prin dispoziția președintei FSCRE.

Toți copiii participanți la concurs vor fi menționați cu diplome de participare și cadouri, care vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii festive în data de 01 iunie 2023 de  Ziua Internațională a Copiilor.

  • Regulamentul cu privire la organizarea concursului de desen al copiilor membrilor de sindicat din cadrul FSCRE, cu genericul: „Eficiența energetică și energia regenerabilă”  și  Formularul pentru înscriere la concursul de desen: accesează aici