MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

FSCRE a efectuat totalurile concursului de desen cu genericul: „Eficiența energetică și energia regenerabilă”

Astăzi, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Moldova, a efectuat totalurile și a desemnat învingătorii concursului de desen cu genericul: „Eficiența energetică și energia regenerabilă”

Scopul concursului este de a transpune într-un mod artistic una dintre sarcinile actuale și urgente ale omenirii: eficiența energetică și energia regenerabilă, în contextual crizei energetice globale.

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziția președintei FSCRE, în următoarea componență:

Președinta comisiei Margareta Strestian, președinta Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova;

Membrii comisiei:

–  Olimpiada Arbuz-Spatari, directoarea Școlii de Arte Plastice „Alexei Sciusev”, membra Uniunii Artiștilor Plastici;

– Ion Jabinschi, master în artele plastice și decorative, lector universitar, prodecan știință și creație;

Valentina Lungu, contabi – șef al FSCRE;

Stela Stratila –Sîrbu, consilier juridic al FSCRE.

Secretara comisiei, Diana Cernei, consilier organizare și educație al FSCRE

La concurs  au participat 305 de copii ai salariaților, membri de sindicat din cadrul OSP membre ale FSCRE.

Concursul de desene le-a oferit  copiilor oportunitatea valoroasă de a-și transpune pe hârtie expresia artistică, reflectând opiniile lor și implicându-se activ în răspunsul la criza energetică și preocupările legate de schimbările climatice. Aceste desene debordează de creativitate și reprezintă o speranță puternică pentru viitor, copiii fiind principalii agenți ai schimbării. Desenele lor reflectă viitorul la care aspiră, un viitor în care modul de viață al oamenilor nu va dăuna mediului înconjurător.

În lucrările copiilor au fost redate diferite abordări și metode de eficientizare a energiei, de reducere a emisiilor de bioxid de carbon, precum și susținerea metodelor de producere a energiei regenerabile (energia eoliană/vântului, energia solară, energia apei, energia de biomasă etc.)

Comisia de concurs, a desemnat învingătorii, în conformitate cu prevederile    Regulamentul cu privire la organizarera concursului de desen al copiilor membrilor de  sindicat din cadrul FSCRE cu genericul: „Eficiența energetică și energia regenerabilă”  capitolul IV, V, după cum urmează:

La categoria de vârstă 7-10 ani:

Locul I – Dragoș Caluțchi, organizația sindicală  primară SRL „Florești – Gaz”;

Locul II – Nicoleta Petrică, organizația sindicală primară SRL „Chișinău – Gaz” ;

Locul III  – Nicoleta Sîrbu, organizația sindicală primară SRL „Orhei – Gaz ”.

La categoria de vârstă 11-13 ani:

Locul I  – Alexandr Șveț, organizația sindicală primară SRL „Edineț – Gaz”;

Locul II  – Andreea Manea, organizația sindicală  primară SRL „Moldovatransaz ”;

Locul III – Bogdan Rezmerița, organizația sindicală primară SRL „Bălți – Gaz ”.

 

La categoria de vârstă 14-16 ani:
Locul I  Maxim Cotorobai, organizația sindicală primară SA  „Moldovagaz”  ;

Locul II  Anastasia Roistacer, organizația sindicală primară SRL „Ungheni – Gaz ” ;

Locul III    Chiril Șagan, organizația sindicală  primară SRL „Taraclia – Gaz ”.

Luînd în considerație tehnicile abordate a unei lucrări, Comisia de concurs a acordat premiul special pentru creativitate, Liviei Sînchetru, OSP SRL „Chișinău – Gaz ”.

Toți copiii, vor fi menționați cu diplome și cadouri de preț, învingătorii vor fi premiați în cadrul unui eveniment festiv dedicat „Zilei Internaționale a copilului”, care va avea loc la 27.05.2023, ora 10.00, în incinta Casei Sindicatelor str. 31 August 129, (sala de ședințe et. 7).

Totodată,  în perioada 12 mai – 01 iunie 2023, în incinta holului Casei Sindicatelor, et.1, va fi amenajată expoziția de desene a copiilor cu tematica menționată.

În acest context, din numele Consiliului General, dna Margreta Strestian, aduce mulțumiri tuturor participanților la concurs, liderilor sindicali și membrilor Comisiei de Concurs pentru aportul adus la buna desfășurarea a concursului.