MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

FSCRE continuă instruirea membrilor de sindicat în OSP

Circa 40 de salariați, membri de sindicat din cadrul filialei Leova – Gaz, au fost instruiți în cadrul seminarului cu genericul „Respectarea cerințelor de securitate la locul de muncă. Prevenirea accidentelor de muncă”.

Activitatea a fost organizată de Federația Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice  din Republica Moldova (FSCRE) și Comitetul sindical din cadrul SRL „Cimișlia – Gaz”, în conformitate cu Planul activităților educaționale pentru semestrul II al anului 2023.

Prin intermediul acestei activități, FSCRE și-a propus drept obiectiv informarea continuă și sporirea nivelului  de cunoștințe  în domeniul SSM a salariaților la locul de muncă.

Grupul țintă l-au constituit (lăcătuși ai Sectorului de Exploatare si Serviciul de Dispecerat si Intervenție Tehnica, conducători auto din cadrul filialei).

Cu un mesaj de salut în cadrul activității au fost prezente președinta OSP SRL „Cimișlia – Gaz”,  dna Mariana Bojinov și dna Natalia Stoian, inginer șef al unității economice.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE, care presupune un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la prevenirea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă etc.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, provocările cu care se confruntă actualmente ramura, situația salariaților din domeniu.

În cadrul seminarului  au fost instruiți teoretic și practic de formatorii: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, înspector superior, din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a CNSM, care au pus în discuție cele mai importante aspecte privind SSM:

– Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;

– Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;

– Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun.

– Acordarea primului ajutor medical;

– Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;

– Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară, contravențională, penală și materială;

– Cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Formatorii au demonstrat și explicat tehnici și metode de bază cu privire la  acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare la locul de muncă.

Sindicaliștii au apreciat organizarea seminarului, actualitatea temelor expuse și a suportului material și metodic acordat.