MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Biroului Executiv a FSCRE si-au stabilit prioritățile până la finele anului 2023

Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit astăzi 06 noiembrue curent, în cadrul  ședinței  pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică, dar și de ordin organizatoric care vizează activitatea sindicală a FSCRE până la finele anului curent.

Astfel, conform ordinii de zi a Biroului Executiv, liderii sindicali au pus în dezbatere și au adoptat  Hotărâri țin de activitățile educaționale planificate pentru 2023:

  • Cu privire la convocarea ședinței Consiliului General al FSCRE.
  • Cu privire la totalurile organizării și desfășurării Spartachiadei a XXIX-a a FSCRE și Spartachiadei a VI-a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.
  • Cu privire la rectificarea bugetului FSCRE pentru anul 2023.
  • Cu privire la totalurile organizării odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023.
  • Cu privire la participarea OSP membre ale FSCRE la Concursul organizațiilor sindicale primare, organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în perioada decembrie 2023 – martie 2024.
  • Cu privire la desfășurarea vizitelor și schimbului de experiență între OSP, conform Planului de acțiuni privind implementarea campaniei ,,Organizația primară-temelia sindicală,,.
  • Cu privire la demararea acțiunii cu genericul,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice”
  • Cu privire la încetarea calității de membru a FSCRE a organizațiilor sindicale primare.

Sindicaliștii au discutat și aprobat și alte chestiuni ce țin de activitatea mișcării sindicale.

Biroul Executiv al FSCRE este organul executiv de conducere în perioada dintre ședințele Consiliului General al Federației.