MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Concediul paternal va fi majorat până la 15 zile calendaristice

Tații copiilor nou-născuți au dreptul la concediu paternal cu o durată de 14 zile calendaristice, acordat conform articolului 124¹ din Codul Muncii al Republicii Moldova.
Concediul poate fi solicitat integral, în decurs de maximum 12 luni de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise, adresate angajatorului. La cerere se anexează copia certificatului de naștere al copilului.
Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de indemnizație paternală, care reprezintă 100% din venitul mediu lunar asigurat pe care l-a avut persoana în ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate şi plătite contribuții.
Dreptul la indemnizație paternală este stabilit dacă tatăl copilului nou-născut confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani sau un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei nașterii copilului și respectă următoarele condiții:
– i s-a acordat concediu paternal la toate unitățile unde activează, în decurs de 12 luni de la nașterea copilului;
– a solicitat stabilirea indemnizației paternale în termen de 12 luni de la data nașterii copilului;
– a realizat un venit asigurat în ultimele 3 luni premergătoare lunii nașterii copilului.
Cererea se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu/reședință sau la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află locul de muncă de bază. Cererea poate fi depusă și electronic, pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (https://servicii.gov.md/ecnas) sau pe pagina web oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (cnas.gov.md).
Împreună cu cererea se prezintă:
– buletinul de identitate al solicitantului (în original și în copie);
– certificatul de naștere al copilului, înregistrat la Agenția Servicii Publice (în original și în copie);
– după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat de la toate unitățile în care solicitantul desfășoară activități.
Cererea este examinată în decurs de 30 de zile calendaristice. Solicitantul poate verifica statutul cererii online, pe: https://servicii.gov.md/ecnas/Status/Info sau la Centrul de apel al CNAS: 022 257 777.
Achitarea indemnizației paternale se efectuează din bugetul asigurărilor sociale de stat, prin modalitatea de plată selectată de beneficiar: pe card sau la oficiul poștal.
NOTĂ!
De la 1 ianuarie 2024, concediul paternal va fi majorat până la 15 zile calendaristice și va putea fi acordat atât integral, cât și divizat în maximum 3 fracțiuni a câte 5 zile fiecare.
De asemenea, acest tip de concediu va putea fi solicitat și de tații asigurați social care au adoptat un copil nou-născut.