MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicatele solicită Parlamentului RM instituirea unor garanții salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

Fiind îngrijorată de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional, dar și internațional, determinată de răspândirea virusului COVID-19, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a elaborat și a remis în adresa Parlamentului Republicii Moldova propunerea,  în forma unui proiect de Lege,  pentru completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, care are drept scop instituirea unor garanții pentru salariații care se vaccinează împotriva COVID-19, ceea ce poate motiva și stimula salariații să se vaccineze împotriva COVID-19 și, astfel, să prevină şi să combată efectele pandemiei de COVID-19.

Proiectul prevede completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 cu articolul 1973 cu următorul cuprins:

”Articolul 1973. Garanții acordate salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19

(1) Angajatorul este obligat să permită, fără nici o piedică, prezentarea salariaților la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, menţinîndu-i salariul mediu.  

(2) Salariaților care se vaccinează împotriva COVID-19 li se acordă, în baza unei cereri scrise, cîte o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile pot fi alipite la concediul de odihnă anual.

(3) Salariații care au beneficiat de garanțiile prevăzute la alin. (1) și (2), sînt obligați să prezinte angajatorului certificatul de vaccinare împotriva COVID-19, eliberat potrivit legislației în vigoare.

 În caz de susținere a propunerii vizate, Codul muncii va prevedea pentru salariații care se vaccinează împotrivă COVID-19 următoarele garanții (la momentul actual legislația muncii în vigoare nu prevede nici-o garanție pentru persoanele vizate):

1) posibilitatea de a se prezenta, fără nici o piedică, la instituțiile medicale în ziua vaccinării împotriva COVID-19, fiindu-i menținut salariul mediu;

2) dreptul de a beneficia, în baza unei cereri scrise, de o zi liberă cu menținerea salariului mediu pentru fiecare doză de vaccin. La cererea scrisă a salariatului, aceste zile vor putea fi alipite la concediul de odihnă anual.

În opinia CNSM, promovarea propunerii respective va avea ca efect:

– perfecționarea legislației muncii în vigoare;

– motivarea și stimularea salariaților în ceea ce privește vaccinarea împotriva COVID-19 și, prin urmare, prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei  de COVID-19;

– asigurarea securității și sănătății în muncă a salariaților.

De - adminfscre

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, prima instituție vizitată de Marcel Spatari în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale

La scurt timp după învestirea sa în funcție, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a participat  la o întrevedere cu conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), membrii Comitetului Confederal și șefi de departamente din cadrul CNSM.

Accentul discuțiilor s-au axat pe „Munca Decentă” ca un obiectiv strategic al ambilor parteneri sociali. De asemenea, dicuțiile au vizat situația actuală pe piața  muncii și provocările salariaților pe timp de criză pandemică și economică, relațiile de muncă, economia tenebră, stimularea creșterii salariului minim pe economie în sectorul public și privat, rolul sindicatelor în cadrul comisiei tripartite, negocierile colective la nivel de ramură, sistemul integrat al inspecției muncii, securitatea socială, parteneriatul social, strategia de comunicare și cadrul de cooperare inter-instituțional, modificări la Codul Muncii, etc. 

În prima sa vizită în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari a prezentat prioritățile Guvernului pe domeniul muncii și protecției sociale și a expus propunerile pentru îmbunătățirea politicilor și a legislației în domeniu. Printre acestea se numără majorarea pensiilor, îmbunătățirea mecanismului de creștere a salariului minim pe economie, atât în sectorul public, cât și privat, combaterea fenomenului de evaziune fiscală la achitarea salariilor, creșterea productivității muncii, atragerea investitorilor pentru a crea noi locuri de muncă, stabilirea unor instrumente de protejare a drepturilor salariaților, digitalizarea serviciilor sociale acordate populației.

De asemenea, ministrul a subliniat că va acorda o atenție sporită domeniului muncii și protecției sociale și consideră importantă necesitatea informării corecte și depline a salariaților referitor la drepturile lor pentru a-și putea apăra interesele profesionale. La fel, prin negocieri colective, acestea să fie promovate consecvent, iar salariații să fie implicați inclusiv la luarea deciziilor în organizațiile în care activează și să le fie respectate condițiile de muncă, dreptul la informare și consultare și echitatea socială.

Oleg Budza, președintele CNSM, a salutat faptul că noul ministru a ales ca prima sa vizită să fie la sindicate, având un domeniu comun de activitate. În discursul său, liderul sindical a pus accent pe cîteva direcții privind crearea de noi locuri de muncă cu un salariu decent și pentru a-i motiva pe lucrători să rămână acasă și să contribuie la creșterea economiei țării, salarizarea muncii, pe îmbunătățirea dialogului social la nivel tripartit, combaterea economiei informale, asigurarea garanțiilor salariaților prin negocieri colective eficiente, modificări la Codul Muncii și instanțele specializate pe litigiile individuale și colective de muncă, respectarea standardelor internaționale a muncii.

Sindicaliștii au apreciat faptul că Marcel Spătari este aproape de interesele salariaților și cunoaște în detaliu particularitățile activității acestui sector: problemele angajaților, drepturile acestora, cadrul legal și insuficiențele lui, etc. Sindicatele au pledat pentru crearea unui sistem unificat de înregistrare a relațiilor de muncă prin crearea unui registru de evidență a salariaților. La discuții, s-a pus accent pe necesitatea creării acestuia cât mai urgent, constituind una dintre prerogativele noului ministru de la investirea sa în funcție.

În ultimii ani, acesta a activat în calitate de director general al companiei de consultanță în domeniul protecției salariaților Syndex România. A participat activ la efectuarea cercetărilor în Republica Moldova, România și Uniunea Europeană pe marginea situației salariaților și cunoaște îndeaproape piața muncii, relațiile companie-angajat, dialogul social, dreptul muncii, etc. „Știu foarte bine ce înseamnă muncă sindicală și sper ca parteneriatul social să funcționeze”, a adăugat noul ministru al Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul dialogului, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale își propun pentru următoarea perioadă să consolideze dialogul social și să deblocheze negocierile colective, să dezvolte un cadru de cooperare proactiv spre protecția sporită a salariaților, îmbunătățirea politicilor și legislației în domeniul muncii.

De - adminfscre

Măsuri sporite de protecție a salariaților pe timp de caniculă

Pentru a asigura protejarea salariaților pe timp de caniculă, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova, solicită conducătorilor unităților economice din ramură, să asigure toate măsurile prevăzute de legislație, astfel încât salariații să nu fie afectați de căldură în orele de lucru.

Starea caniculară generează o serie de riscuri termice – șocul termic, insolația, deshidratarea, arsuri solare, care pot avea consecințe grave asupra persoanelor expuse. Conform Legii securităţii și sănătății în muncă, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecția securității și a sănătății lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale.

Atunci când sunt înregistrate temperaturi care depășesc + 30 de grade Celsius, legislația națională îi obligă pe patroni să asigure condiții minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților, adică sa fie redusă intensitatea și ritmul activităților fizice, să fie asigurată ventilația la locul de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static și a perioadelor de lucru cu perioadele de repaus.

În perioada caniculară, angajaților trebuie să li se ofere câte 2-4 litri/persoană de apă carbogazoasă salină sau minerală, să li se asigure echipament individual de protecție și dușuri.

Pentru promovarea securității și a sănătății lucrătorilor expuși anumitor riscuri termice în perioada caniculară, este necesar ca aceștia să fie asigurați cu echipament de protecție adecvat, inclusiv pentru protejarea capului și a corpului, aprovizionați cu apă potabilă pentru fiecare persoană pe durata unui schimb de muncă.

Totodată, fiecare dintre lucrători trebuie să țină cont de mai multe lucruri: este vorba despre o îmbrăcăminte corespunzătoare, despre o hidratare adecvată, evitarea situațiilor în care angajații se află vreme îndelungată în soare.

Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții, de comun acord cu reprezentanții salariaților, sunt în drept să decidă reducerea programului de lucru în perioada caniculară.

Potrivit prevederilor legislației, în condiții de caniculă, organele abilitate trebuie să întreprindă controale și alte măsuri pentru a depista și pedepsi pe patronii care nu respectă prevederile legale de protecție a angajaților în perioada caniculară. Legislația națională prevede ca angajatorii care nu întreprind masuri de protecție împotriva caniculei, riscă să fie sancționați cu amenzi cuprinse între 80 și 500 de unități convenționale.

De - adminfscre

Marcarea a 45 ani de la fondarea stației de compresoare sectorul Vulcănești, „Moldovatransgaz” SRL

La 23 iulie 2021, Margareta Strestian, Președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova a partricipat în cadrul unui eveniment festiv cu prilejul a 45 de ani,  de la fondarea Stației de compresoare sectorul Vulcănești,  „Moldovatransgaz” SRL.

La festivitate a participat Președintele Consiliului de Administrație SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, însoțit de o delegație formată din membrii Consiliului de Administrație, șefi de direcție, consilieri  și alți oaspeți de onoare.

Președintele FSCRE M. Strestian a adresat un mesaj de felicitare tuturor angajaților membri de sindicat, mulțumindu-le pentru dedicație și profesionalism pe parcursul anilor în sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova.

Cu acest prilej, din numele Consiliului General al Federației, în semn de recunoștință, apreciere pentru eforturile depuse și rezultate obținute,  doamna M. Strestian a înmînat Diplome și cadori la un grup de angajați:

  • Mincov Ilia Mihail, șef, sectorul Vulcănești;

  • Potop Dumitru Sergiu, șef, stația de comprimare sectorul Vulcănești;
  • Podgornii Andrei, lăcătuș AAM și C;

  • Bozbei Nicolai, lăcătuș la lucrările de intervenție și reconstrucție în sistemul cu gaze;

  • Petrov Piotr, șofer, serviciul de transport;
  • Onofrei Olga, maistru, serviciul de telecomunicații.

Totodată în cadrul evenimentului Iurie Dolghier, director „Moldovatransgaz” SRL a menționat întreg colectivul Sectorului de Producere Vulcănești, cu „Diploma de onoare de cea mai înaltă categorie” pentru profesionalism și contribuție semnificativă la dezvoltarea industriei gazelor naturale în Reublica Moldova.

La fel cu Diplome de onoare de categoria I și II și premii bănești au fost menționate persoanele care au un stagiu de muncă mai mult de 30 și 25 ani.

Veteranii cu un grad înalt de experiență în domeniul dat au primit Diplome de mulțumire și cîte un aport bănesc.

Menționam, că FSCRE, în continuare va contribui substanțial la apărarea intereselor profesionale, social-economice și de muncă ale salariaților –  membri de sindicat din ramura noastră.