MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Care este procedura și pe cine este necesar să anunț din cadrul întreprinderii, în cazul imposibilității de a mă prezenta la locul de muncă?

Articolul 9, alin.2 lit. g1) a Codului Muncii prevede că salariatul este obligat să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu și să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența.

Astfel din prevederile legale rezumăm:

 • informarea imediată/ de îndată  despre imposibilitatea de prezentare la serviciu din careva motive de ordin obiectiv și/sau subiectiv, poate fi prin una din 3 modalități:
 • direct angajatorul;
 • direct conducătorului nemijlocit (șeful subdiviziunii structurale a unității: departament, direcție, secție, etc.);
 • angajatorul și conducătorul nemijlocit.
 • informarea poate fi efectuată prin orice cale accesibilă de comunicare: telefon; mesaj telefonic; email; poșta etc.
 • după reluarea activității de muncă, este necesar să prezentați la locul de muncă în termen de 5 zile lucrătoare, documentele necesare care justifică absența, la care în virtutea rigorilor legale, se referă:
 • certificatul de concediu medical;
 • concluzia medicală a instituției medico-sanitare ce confirmă necesitatea îngrijirii copilului bolnav;
 • certificatul de dizabilitate;
 • certificatul medical de îngrijire a copilului bolnav în vârstă de până la 10 ani;
 • certificatul medical pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu durata de până la 2 ani;
 • certificatul medical pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani;
 • ordinul de chemare la centrul militar pentru examenul medical, la cantonamentele militare etc.;
 • certificatul privind donarea de sânge de către salariat la instituția medicală;
 • citația la poliție, organul de urmărire penală, la procuror, la instanța de judecată, la organul fiscal ș.a.
 • mandatul de arestare preventivă ori arestare la domiciliu a salariatului, emis de judecătorul de instrucție sau instanța de judecată;
 •  hotărârea judecătorească despre privarea de libertate, arestarea, internarea forțată a persoanei într-o instituție medicală sau trimiterea ei într-o instituție educațională specială;
 • actul ce confirmă aplicarea sancțiunilor contravenționale persoanei fizice.