MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

În rezultatul verificării, s-a stabilit că angajatorul nu a acordat salariatului concediul de odihnă anual suplimentar pentru munca în condiții vătămătoare în anul 2020. Poate fi acordat în anul 2022 acest concediul nefolosit?

Conform art.121 alin.1 și 2 din Codul Muncii, salariații care lucrează care lucrează în condiţii vătămătoare beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de cel puţin 4 zile calendaristice. Durata concretă a concediului de odihnă anual suplimentar plătit este stabilită prin contractul colectiv de muncă, în baza nomenclatorului respectiv aprobat de Guvern.

Totodată, potrivit art.121 alin.6 și art.119 alin./ din CM, în perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracţionat, conform art.115 alin.(5)) de către salariat în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor.

Un astfel de acord poate fi perfectat prin:

  • Depunerea cererii scrise a salariatului prin care solicită acordarea concediului de odihnă anual suplimentar nefolosit în 2020
  • Emiterea ordinului angajatorului cu privire la acordarea concediului de odihnă anual suplimentar nefolosit

Menționăm, că legislația muncii nu stabilește expres termen de prescripție la expirarea căruia se pierde dreptul la concediul de odihnă anual și la concediului de odihnă anual suplimentar.