MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Salariatul angajat în baza unui contract cu termen determinat a înaintat cerere de demisie. Angajatorul refuză să accepte demisia invocând motivul, că au fost cheltuieli mari din partea întreprinderii pentru formarea profesională a acestui salariat. Poate fi obligat salariatul să-și onoreze obligațiile de serviciu până la expirarea termenului contractului?

Dreptul la demisie este garantat salariatului prin legislație și anume prin art.85 a Codului Muncii. Angajatorul nu poate limita acest drept din motivul formării profesionale achitate din contul întreprinderii.

Tot o dată angajatorul poate pretinde de la salariat, restituirea cheltuielilor pentru formare profesională, dacă cu acest salariat a fost încheiat un contract de formare profesională sau de ucenicie și acest contract are prevederi referitor la procedura de restituire a cheltuielilor pentru formare, în caz de demisie sau concediere a salariatului,  pînă la expirarea termenului obligatoriu de activitate a salariatului în cadrul unității stabilit de părți în contractul respectiv.

Category: Întrebări RO