MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Salariaţii de la „Farmaco” SA vor avea condiţii de muncă la standarde europene

Fraţii Abram şi Veniamin Grinfeld, rezidenţi în oraşul Odesa, au fondat în anul 1916 la Chişinău „Casa comercială Grinfeld”,  firmă specializată în co­mercializarea produselor farmaceutice şi de parfumerie. În toamna anului 1939, în baza firmei respective, a fost fondat un laborator, atestat în documentele de arhivă drept „Laboratorul chimico-farmaceutic „Farmaco”.

În anul 1998, acţiunile întreprinderii „Farmaco” au fost procurate de o companie americană, fiind creată Societatea pe Ac­ţiuni „Farmaco”. În anul 2002, „Farmaco” SA este reîntoarsă în proprietatea statului. Acum doi ani, însă, întreprinderea a fost privatizată de către businessmanul german Rainer Alzinger, care mai deţine reţele de producere a medicamentelor în România, precum şi în Elveţia. Deşi unii angajaţi se aşteptau la reduceri de cadre, nu a fost dis­ponibilizată nici o persoană. Dimpotrivă, potrivit preşedintelui comitetului sindical de la întreprindere, Viorel Fortună, odată cu privatizarea, condiţiile de muncă de la „Far­maco” SA s-au ameliorat simţitor. După ce a privatizat întreprinderea, investitorul ger­man a spus: „Eu voi avea grijă de buzunarul fiecărui salariat. „Farmaco” SA va fi o între­prindere cu utilaj modern, care va concura cu cele mai bune întreprinderi de acest fel din Europa”.

La „Farmaco” SA se achită salarii de la trei mii la peste opt mii de lei

Potrivit lui Viorel Fortună, preşedinte­le comitetului sindical şi şeful serviciului administrativ al „Farmaco” SA, Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pentru anii 2014-2015, care este valabil şi pentru 2016, prevede că salariul este confidenţial, garantat şi se achită lunar, până la data de 10. „Nu există restanţe salariale. Un mătu­rător, de exemplu, are un salariu de funcţie de circa 1.900 de lei, plus un salariu su­plimentar de hamal de 830 de lei, plus un supliment salarial în mărime de 25 la sută din salariul tarifar pentru condiţii nocive de muncă. Un şef de sector are un salariu de funcţie 4.275 de lei, în secţia vânzări salariul tarifar fiind mai mare – 6.700 de lei. Şeful de depozit are un salariu tarifar de 5.600 de lei, retribuţii lunare bune au şi angajaţii de la contabilitate. În medie, un lăcătuş are un salariu de 3.200 de lei. În cel mult trei-patru luni, întreprinderea îşi va relua activitatea”, a specificat Viorel Fortună. 

Noul contract colectiv de muncă la nivel de unitate va fi negociat pentru următorii doi ani. „Am cerut ca salariile tarifare mai mici de 2.100 de lei să fie majorate. Vom propune administraţiei să mărească şi ada­osul pentru condiţii nocive de muncă, vom cere atestarea şi fotografierea locurilor de muncă. Proiectul noului contract prevede că angajatorul va achita un premiu în cazul în care salariatul a împlinit 20, 30 de ani, adi­că la anumite jubilee. În caz de concediere, dacă salariatul a lucrat 5-10 ani, i se va achi­ta o primă de 25 la sută din salariu, iar dacă a activat mai mult de 15 ani – un salariu în­treg. În caz de deces al unei rude de gradul I, salariatul va primi o indemnizaţie de 2.300 de lei din partea angajatorului, iar din par­tea sindicatului – încă 500 de lei. În caz de deces al unui angajat, familia sa va primi o compensaţie în mărime de 2.700 de lei”,  a precizat Viorel Fortună. 

Angajaţii care activează în condiţii nocive au un program redus de muncă. „De exem­plu, cei de la laboratoare sau de la secţiile comprimate, turnarea în fiole, muncesc zil­nic şapte ore şi nu opt, ca ceilalţi salariaţi. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, salariaţii de la „Farmaco” au primit din partea admi­nistraţiei premii în valoare de 150 de lei, cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii – 300 de lei, iar cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti – 100 de lei. Totodată, a oferit aju-toare materiale şi comitetul sindical de la întreprindere. Din cei 152 de salariaţi, sunt membri de sindicat 130 de persoane. Pentru zilele de sărbătoare nelucrate, angajaţilor de la „Farmaco” SA li se achită un salariu minim pe ţară. Chimiştilor li se oferă un concediu suplimentar de şase zile, iar noul contract prevede acordarea a şapte zile”, a menţionat preşedintele comitetului sindical de la „Farmaco” SA.

Liderul sindical s-a referit şi la asigura­rea cu echipament de protecţie: „Angajaţii secţiei produse injectabile beneficiază de echipament special o dată la 6–12 luni, con­form Contractului colectiv de muncă la nivel de întreprindere. Salariaţii din câteva secţii beneficiază gratis de 1,5 litri de apă potabi­lă îmbuteliată, pe perioada verii. Angajaţii care activează în condiţii nocive de muncă primesc zilnic 0,5 litri de lapte, iar cei care lucrează la producerea medicamentelor în fiole primesc zilnic chefir cu bifidobacterii în loc de lapte. Anual, toţi salariaţii de la în­treprindere efectuează un control medical gratuit obligatoriu.         

Margareta Strestian, preşedinta Federa­ţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, a spus că liderul sindical de la „Farmaco” SA are o experienţă bogată de lucru. „Este interesat să îmbunătăţească condiţiile de muncă de la întreprindere. La 7 iunie, de Ziua Sindica­listului, Viorel Fortună a primit Diplomă de Merit din partea CNSM”. 

1  farmaco IMG_2914 (2)

Potrivit datelor contabilităţii „Farmaco” SA, după privatizare, investitorul german a virat în conturile întreprinderii câteva mili­oane de euro, inclusiv pentru reutilare.

Vladimir Carauş, vicedirector al „Farma­co” SA, a specificat că „Rainer Alzinger deţine pachetul majoritar de acţiuni al „Farmaco” SA şi este preşedintele Consiliului întreprin­derii. Conform Ordinului 309 al Ministeru­lui Sănătăţii din anul 2013, toate companiile farmaceutice de producere din Republica Moldova trebuie să se ralieze standardului internaţional GMP. În acest sens, Rainer Al­zinger a decis să reconstruiască întreprinde­rea. Noul aparataj, care se instalează în pre­zent la  întreprindere, a fost produs în Italia, Germania, SUA, Elveţia, Franţa, Rusia şi va da posibilitate de a produce medicamente de calitate, precum şi forme farmaceutice noi, cum ar fi comprimate obducte, produ­se liofilizante, perfuzabile şi produse pentru tratamentul maladiilor oncologice ”, a speci­ficat vicedirectorul „Farmaco” SA.

Totodată, Vladimir Carauş a precizat că, odată cu privatizarea, cifra de afaceri a  în­treprinderii a crescut cu circa 20 la sută. „În prezent, „Farmaco” livrează medicamente doar pentru piaţa din Republica Moldova şi suplimente alimentare pentru piaţa farma­ceutică din România. Până la reconstrucţie, „Farmaco” SA producea 146 de denumiri de diferite forme farmaceutice şi grupe far­maco-terapeutice. După renovare, organi­grama întreprinderii se va schimba şi va fi următoarea: secţia comprimate, secţia de produse galenice, sectorul fabricării spray-urilor nazale şi bucofaringiene, secţia solu­ţii injectabile şi secţia preparare a soluţiilor perfuzabile. Pentru prima dată, pulberile medicamentoase vor fi ambalate în plicuri. Nici un salariat nu va fi concediat, dar va fi instruit cum să lucreze cu utilajul nou. Condiţiile de muncă vor fi îmbunătăţite, de­oarece aplicarea standardului GMP va face posibilă vânzarea medicamentelor „Farma­co” pe pieţele din România, Belarus, Azer­baidjan, Kazahstan şi nu doar. „Farmaco” SA deja a semnat un contract cu o companie din Liban, astfel încât, după implementarea standardelor GMP, medicamentele noas­tre vor putea fi vândute în Liban, Iordania, Palestina, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită”, a menţionat direc­torul adjunct de la „Farmaco” SA. Dacă vor exista pieţe de desfacere în afara ţării, vom putea majora salariile”, a conchis Vladimir Carauş.

sursa: vocea.md