MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicatele și Patronatul au încheiat un Memorandum de înțelegere

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) au semnat astăzi, 7 iulie, un Memorandum de înțelegere.

Din partea CNSM, documentul a fost semnat de Oleg Budza, președinte al Confederației, iar din partea CNPM, de către Leonid Cerescu, președinte al CNPM.

Părțile au convenit asupra susținerii necesității modificării cadrului legal în ceea ce privește schimbarea mecanismului de reexaminare a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, și anume, prin negocieri colective dintre partenerii sociali la nivel național.

Totodată, Memorandumul prevede contribuirea, prin mecanismele parteneriatului social, la elaborarea unui proiect de lege prin care să fie modificat cadrul legal în vederea oferirii partenerilor social la nivel național a dreptului la negocieri colective pe marginea mărimii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real și extinderii aplicării acestuia asupra întregului sector real al economiei.

De asemenea, sindicaliștii și patronatul au convenit în privința asigurării pe deplin a dreptului la negocieri colective la toate nivelurile parteneriatului social în ce privește stabilirea mărimilor garanțiilor minime în domeniul salarizării. În următoarea perioadă, părțile vor înainta o solicitare comună Guvernului Republicii Moldova în vederea stabilirii unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

Memorandumul a fost încheiat pornind de la rolul și atribuțiile celor două instituții, stabilite în Legea patronatelor și Legea sindicatelor, precum și în statutele lor. În același timp, părțile și-au fundamentat decizia bazându-se pe prevederile Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectiva, nr.144 – privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaționale ale muncii, nr. 154 – privind promovarea negocierii colective, nr. 131 – privind fixarea salariilor minime, în special în ce privește țările în curs de dezvoltare, precum și ale Codului muncii și Legii salarizării.

De asemenea, părțile au subliniat importanța încheierii Memorandumului dat având în vedere necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariilor și a asigura un mediu concurențial echitabil, luând în considerare evoluția economică din R. Moldova, inflația, procesele migraționale a forței de muncă, necesitatea compensării veniturilor ratate ale salariaților pe parcursul pandemiei de Covid-19, precum și asigurarea unor garanții minime în domeniul salarizării corespunzătoare nevoilor salariaților.

Amintim că, despre intenția de a încheia un asemenea Memorandum părțile au comunicat la data de 17 iunie curent, în cadrul unei întrevederi comune, unde s-a discutat despre necesitatea de a reexamina cuantumul minim garantat al salariului, care ar putea fi stabilit în mărime de 3100 de lei, începând cu 1 iulie 2021.

CNSM-CNPM-Memorandum