MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

A fost aprobat noul Clasificator al ocupațiilor din Republica Moldova

Conform Monitorului Oficial din 14 ianuarie 2022, a fost publicat Ordinul nr. 11 din 12.11.2021 cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova.

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatoriu pentru toate autoritățile administrației publice centrale și locale, întreprinderile, organizațiile și instituțiile, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, și alte persoane juridice și fizice care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.

Totodată, potrivit prevederilor legale se abrogă Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22/2014, cu modificările ulterioare, din data de 1 iulie 2022.

În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22/2014, cu modificările ulterioare, la noul CORM 006-2021, CORM 006-14 va fi utilizat în paralel cu CORM 006-2021 până la 30 iunie 2022.