MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Tinerii sindicaliști s-au întrunit în cadrul forumului Comisiei de Tineret a FSCRE ,,Tinerii de azi, viitorul de mâine”

La 27 mai curent peste 50 de tineri sindicaliști, reprezentanți ai organizațiilor sindicale primare s-au întrunit la Institutul Muncii, în cadrul  a XVI – a ediții a Forumului Comisiei de Tineret a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) cu genericul ,,Tinerii de azi, viitorul de mâine  și  etapei finală a concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE”.

Debutul activității a demarat într-un format solemn cu intonarea Imnului FSCRE, onorarea Drapelului de Stat și a sindicatului de ramură.

Acest Forum a fost organizat sub egida Consliului General al Federației conform planului de activitate pentru 2022 și are ca obiectiv de a consolida activitatea sindicală a tinerilor din cadrul organizațiilor sindicale membre, de a promova inițiativele tinerilor în prevederile strategiilor de perspectivă a Comisiei de Tineret  a FSCRE, de a pregăti și  forma o echipă de tineri cu noi abilități de lider  sindical.

La lucrările Forumului CT a participat conducerea FSCRE, în persona doamnei Margareta Strestian, a  CNSM, în persoana domnului  Igor Zubcu, președintele Comisiei de Tineret al CNSM, Gheorghe Buruiană, membrii Biroului Executiv al Federației și formatorii împlicați în cadrul activităților de instruire a Concursului, (Dorin Suruceanu – Departamentul educație și cercetări al Institutului Muncii, Lilia Franț – Departamentul organizare, educație și informare al CNSM, Elena Carchilan – Consilier principal în domeniul juridic, Federația sindicală „Sănătatea”, Ilona Josanu, lector universitar USM, consilier FSCRE), reprezentanți ai Departamentului mass – media și relații internaționale, Ziarului sindical Vocea Poporului.

 

 

 

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a salutat participanții și invitații evenimentului menționînd, că Forumul Comisiei de Tineret, este o bună experiență  acumulată  pe parcursul edițiilor anterioare desfășurate, cu noi tendințe a procesului de instruire ce include aspectele teoretice, practice, traninguri și concursuri de dezvoltare a competențelor şi abilităților profesionale sindicale a unei echipe de tineri sindicaliști moderni.

,,FSCRE pune un accent deosebit pe pregătirea continuă a tinerilor in domeniul sindical. Prin intermediul diferitor proiecte desfășurate din mijloacele financiare ale CNSM și FSCRE au avut oportunitatea de a-si perfecționa cunoștințele un număr mare de tineri. Avem 15 tineri care au finalizat cu succes proiectul ,,Scoala Sindicală din Moldova” 3 tineri au participat în proiectul ,,Scoala Proiectelor” președintele CT a FSCRE a finalizat proiectul ,, Scoala Negociatorului Sindical”, 4 activiști sindicali au participat la proiectul ,, Drepturile tinerilor la locul de muncă” – majoritatea tinerilor  cu vîrsta cuprinsă de pîna la 35 ani. FSCRE pune un accent deosebit pe pregătirea continuă a tinerilor in domeniul sindical, care în perspectivă vor deveni lideri de succes și vor conduce cu structurile sindicale. Astazi, aceștea se regăsesc în componența Consiluilui General al FSCRE, în fruntea organizațiilor sindicale primare, în componența comisiei de tineret și comisiei de femei a Federației, în Comitetele pentru securitate și sănătate în muncă. De asemenea în Convenția Colectivă la nivel ramural pentru anii 2022-2026 semnată la 05 mai 2022 sunt incluse un șir de garanții motivaționale pentru tineri și membrii familiilor acestora. Noi vom depune toate eforturile de a vă apăra drepturile și interesele legale ale tinerilor, garantate de legislație prin oferirea de oportunități de participare a tinerilor în viața sindicală și promovarea acestora în structurile sindicale de toate nivelele”, a precizat Margareta Strestian.

Igr Zubcu, președintele CNSM, a reiterat faptul că tinerii reprezintă o prioritatea a mișcării sindicale. ,, Astăzi am o deosebită plăcere de a participa alături de voi tinerii, la acest Forum, aprciez enorm efortul sindicatului de ramură de a vă implica continuu în diverse activități sindicale. Sloganul ,,Tinerii de azi, viitorul de mâine, este unul  foarte actual nu doar  pentru țara noastră dar în particular pentru întreaga mișcare sindicală. O pondere de 25% o au tinerii, membrii de sindicat, dar cu regret constat că doar o pondere de 10% o au tinerii în cadrul organele de conducere sindicală. Acest lucru trebuie de înbunătățit  ca participarea sa fie cît mai aproaper de 25%, care este media tinerilor, membri de sindicat.  Acest lucru depinde doar de dumneavoastră, datorită caracterului dumneavoastră ați ales să fiți o parte componentă activă a mișcării sindicale.Vă doresc ca să sporiți în activitatea dumneavoastră de zi cu zi si să promovați miscarea sindicală din Republica Moldova. Datorită bunei organizări a Forumului de astăzi, acesta va fi o buna practică  aplicabilă și la nivel de Confederație. Competiția va fi mult mai mare, este o competiție în folosul dumneavoastră, în folosul mișcării sindicale. Cu toții ne dorim un sindicat functional focusat si centrat pe imaginea și calitatea vieții membrului de sindicat. Astăzi vin cu un îndemn către conducerea Institutului Muncii ca în timpul apropiat să vină cu un program a unui centru de ghidare în carieră. Un centru sub egida IM a miscării sindicale în conlucrare cu Ministerul Muncii, Agenția de Ocupăare a fortei de muncă, avem nevoie de o școală a tînărului specialist. Aceste lucruri le putem realiza în comun, lucrurile bune se fac împreună cu oamenii si pentru oameni. Vă doresc succes în continuare, să învingă cei mai buni! ” a subliniat liderul sindical.

Potrivit lui Gheorghe Buruiană, FSCRE contribuie activ la instruirea, apărarea și promovarea intereselor social – economice și profesionale a tinerilor, membri de sindicat. Acesta a făcut o trecere în revistă despre unele activități organizate de  CT a CNSM în ultima perioadă pentru tinerii sindicaliști și problemele cu care se confruntă tinerii la locul de muncă. „Vrem ca tinerii să rămână să muncească în țară, iar pentru aceasta este nevoie să le oferim salarii decente, condiții sigure de muncă, perspective de dezvoltare, facilități la obținerea unor credite în condiții preferențiale, beneficii stabilite în contractele colective de muncă, etc”,

În cadrul evenimentului, Roman Țurcan, președintele Comisiei de Tineret a FSCRE, a relatat despre etapele si prevederile Regulamentului concursului „Tânăr lider sindical al FSCRE”, urmând o prezentare succintă de către fiecăre participant în parte cu eseul elaborat  la tema „Sindicatul de astăzi – provocări și perspective” și prezentarea video „Eu sunt tânăr lider sindical”. Acest concurs este implementat pentru a contribui la conștientizarea de către tinerii salariați a rolului esențial al Sindicatului în protejarea drepturilor și intereselor de muncă și social-economice ale membrilor de sindicat.  Lucrările participanților au cuprins un spectru larg de idei cu caracter sindical (Organaizing sindical. Motivația apartenenței la sindicat.Sindicatul de ramură, activitatea Comisiei de Tineret; Arta oratorică. Elaborarea unui discurs. Componentele discursului; Securitatea și sănătatea în muncă. Actele legislative și normative în domeniul SSM; Drepturile sindicale. Baza legislativă și normativă care reglamentează activitatea sindicală;)

O parte componentă a Forumului a constituit-o „Victorina sindicală”, care sa desfășurat într-un mod interactiv. La această probă au participat câte 2 concurenți, Comisia de concurs acordîndu-le câte o întrebăre din tematicile instruirilor desfășurate online în perioada 14 – 25 martie, 2022. Timpul acordat răspunsului la fiecare întrebare fiind de 1min. Astfel în baza rezultatelor obținute în funcție de punctajul acumulat, Comisia a selectat 3 învingători:

Locil ITerentiev Lilia OSP SRL „Ialoveni – Gaz”;

Locil IIMihailevscaia AnnaMaria OSP SRL „Bălți – Gaz”

Locil IIIGodoroja Andrei SRL „Ștefan –Vodă – gaz”;

La finele activității Margareta Strestian și Roman Țurcan au înmânat participanților și învingătorilor la concurs, Diplome, cupe și cadouri sub formă de certificat, formatorilor – membri ai comisiei de concurs, Diplome de Mulțumire.

Aducem mulțumiri tuturor participanților din cadrul Forumului participanților la Concurs, formatorilor sindicali, partenerilor sociali din ramură, președinților organizațiilor sindicale membre, care au delegat tinerii și traditional ne susțin în toate activitațile desfăsurate de Federație.

În continuare ne propunem să continuăm procesul de instruire și informare a Comisiei de Tineret, în conformitate cu Obiectivele pentru tineret, incluse în Programul Strategic al Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova pentru anii 2020 – 2025 aprobat de Congresul VII al Federației.

Vă îndemnăm,

fiți puternici,  fiți uniți,  fiti activi,  fiți o forță!