MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua lucrătorului din sistemul gaze si petrol”

Mult stimați colegi, prieteni!
Cu prilejul zilei profesionale ,,Ziua lucrătorului din sistemul gaze si petrol”, care se serbează anual în prima duminică a lunii septembrie, Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice adresează sincere felicitări tuturor lucrătorilor din sistemul de gaze si petrol al Republicii Moldova, aducindu-vă cele mai calde urări de sănătate, bunăstare, prosperitate, realizări si performante în consolidarea și dezvoltarea ramurii.
Sistemul gaze si petrol are o importanţă majoră pentru economia naţională, iar activitatea profesională a lucrătorilor din domeniu contribuie la dezvoltarea infrastructurii, aprovizionarea continuă, completă şi fiabilă cu gaze naturale si produse petroliere a consumatorilor din Republica Moldova.
Datorită gradului înalt de calificare, responsabilitate și experiență unică a lucratorilor si specialiștilor întreprinderilor din domeniu este posibilă identificarea soluţiilor pentru rezolvarea rapidă şi eficientă a sarcinilor de transportare, distribuție și furnizare a gazelor naturale, precum şi asigurarea securităţii energetice a țării.
Suntem siguri, ca cadrele profesionale calificate vor deveni acel fundament solid pentru dezvoltarea continuă a domeniului.
Vă mulțumim, pentru munca Dumneavoastră, exercitată cu multă sîrguință, devotament și abnegație!
Cu deosebit respect,
Președinta FSCRE
Margareta Strestian