MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Membrii Biroului Executiv a FSCRE si-au stabilit prioritățile până la finele anului 2023

Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), s-au întrunit astăzi 06 noiembrue curent, în cadrul  ședinței  pentru a pune în discuție mai multe chestiuni de importanță social-economică, dar și de ordin organizatoric care vizează activitatea sindicală a FSCRE până la finele anului curent.

Astfel, conform ordinii de zi a Biroului Executiv, liderii sindicali au pus în dezbatere și au adoptat  Hotărâri țin de activitățile educaționale planificate pentru 2023:

 • Cu privire la convocarea ședinței Consiliului General al FSCRE.
 • Cu privire la totalurile organizării și desfășurării Spartachiadei a XXIX-a a FSCRE și Spartachiadei a VI-a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.
 • Cu privire la rectificarea bugetului FSCRE pentru anul 2023.
 • Cu privire la totalurile organizării odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023.
 • Cu privire la participarea OSP membre ale FSCRE la Concursul organizațiilor sindicale primare, organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în perioada decembrie 2023 – martie 2024.
 • Cu privire la desfășurarea vizitelor și schimbului de experiență între OSP, conform Planului de acțiuni privind implementarea campaniei ,,Organizația primară-temelia sindicală,,.
 • Cu privire la demararea acțiunii cu genericul,,Susținem părinții cu inimi blânde și puternice”
 • Cu privire la încetarea calității de membru a FSCRE a organizațiilor sindicale primare.

Sindicaliștii au discutat și aprobat și alte chestiuni ce țin de activitatea mișcării sindicale.

Biroul Executiv al FSCRE este organul executiv de conducere în perioada dintre ședințele Consiliului General al Federației.

 

De - adminfscre

Membrii de sindicat din cadrul SRL „Taraclia – Gaz” sunt familiarizați despre modificările și completările operate în Codul Muncii

Astazi, 03 noiembrie curent, salariații, membri de sindicat din cadrul SRL „Taraclia – Gaz”, au fost instruiți în cadrul seminarului: “Protecția juridică a salariaților prin prisma ultimelor modificări la Codul Muncii”.

Activitatea a fost organizată de FSCRE și Comitetul Sindical SRL „Taraclia – Gaz”, având ca scop informarea continuă a membrilor de sindicat în domeniul legislației muncii.

Instruirea se înscrie în Planul activităților educaționale în semestrul II al anului 2023 și al Campaniei naționale ”Organizația sindicală – energia mișcării sindicale”, lansată de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în anul curent.

Grupul țintă l-au constituit: specialiști ai secțiilor aparatului administrativ: jurist, resurse umane, finanțe, economie, secția de producere si exploatare, maiștri ai sectoarelor de gaze, lăcătuși, controlori, montori, șoferi auto din cadrul unității economice.

La activitate, cu un cuvânt de salut au participat Margareta Strestian, președinta FSCRE, Marina Dimitrova, președinta Comitetului sindical, Andrei Tanov, director interimar al unității economice SRL „Taraclia – Gaz”.

Președinta Margareta Strestian, a subliniat că informarea continuă a membrilor de sindicat este o prioritate a Federației, iar drepturile salariaților-membri de sindicat, prin prisma modificărilor operate în ultima perioadă, trebuie să fie în atenția sindicatelor.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, care include garanții superioare legislatiei muncii în vigoare.

Ilona Josanu, lector universitar USM, consilieră reprezentantă a FSCRE a familiarizat participanții despre modificările și completările operate în Codul Muncii.

Agenda seminarului a inclus subiecte precum:

 • Modificările aduse Codului Muncii prin LP52 din 16.03.23, MO97-99/24.03.23, în vigoare 24.03.2023;
 • Modificările aduse Codului Muncii prin LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213, în vigoare 20.05.2023;
 • Modificările aduse Codului Muncii prin LP112 din 11.05.23, MO182-185/02.06.23, în vigoare 02.07.2023;
 • Modificările aduse Codului Muncii prin LP241 din 31.07.23, MO318-321/18.08.23 art.564, în vigoare 01.01.2024;

Sindicaliștii au pus în discuție problemele cu care se confruntă și mecanismele de eficientizare a activității lor, cadrul juridic de activitate al organizației respective, inclusiv subiecte legate de protecția social-economică a salariaților, membri de sindicat.

La finalul activității a urmat sesiunea de întrebări și răspunsuri privind recentele modificări aduse Legislației Muncii, la care participanții au primit  recomandări  oferite de M. Strestian și formatoarea seminarului, I. Josanu.

Activitatea de instruire și formare a liderilor și membrilor de sindicat este mereu o prioritate a Federației de a transforma instruirea sindicală într-un proces educațional modern, dinamic și accesibil pentru membrii de sindicat din ramura noastră.

 

De - adminfscre

FSCRE continuă instruirea membrilor de sindicat în OSP

Circa 40 de salariați, membri de sindicat din cadrul filialei Leova – Gaz, au fost instruiți în cadrul seminarului cu genericul „Respectarea cerințelor de securitate la locul de muncă. Prevenirea accidentelor de muncă”.

Activitatea a fost organizată de Federația Sindicatelor  Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice  din Republica Moldova (FSCRE) și Comitetul sindical din cadrul SRL „Cimișlia – Gaz”, în conformitate cu Planul activităților educaționale pentru semestrul II al anului 2023.

Prin intermediul acestei activități, FSCRE și-a propus drept obiectiv informarea continuă și sporirea nivelului  de cunoștințe  în domeniul SSM a salariaților la locul de muncă.

Grupul țintă l-au constituit (lăcătuși ai Sectorului de Exploatare si Serviciul de Dispecerat si Intervenție Tehnica, conducători auto din cadrul filialei).

Cu un mesaj de salut în cadrul activității au fost prezente președinta OSP SRL „Cimișlia – Gaz”,  dna Mariana Bojinov și dna Natalia Stoian, inginer șef al unității economice.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE, care presupune un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la prevenirea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă etc.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, provocările cu care se confruntă actualmente ramura, situația salariaților din domeniu.

În cadrul seminarului  au fost instruiți teoretic și practic de formatorii: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, înspector superior, din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a CNSM, care au pus în discuție cele mai importante aspecte privind SSM:

– Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;

– Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;

– Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun.

– Acordarea primului ajutor medical;

– Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;

– Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară, contravențională, penală și materială;

– Cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Formatorii au demonstrat și explicat tehnici și metode de bază cu privire la  acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare la locul de muncă.

Sindicaliștii au apreciat organizarea seminarului, actualitatea temelor expuse și a suportului material și metodic acordat.

De - adminfscre

Securitatea și sănătatea la locul de muncă – o prioritate pentru membrii de sindicat din cadrul FSCRE

În scopul menținerii nivelului de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și a instruirii membrilor de sindicat, în conformitate cu Planul activităților educaționale în semestrul II al anului 2023, astăzi în incinta SRL „Cimișlia – Gaz”, Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova și comitetul sindical al entității economice a organizat seminarul cu genericul:„Respectarea cerințelor desecuritate la locul de muncă. Prevenirea accidentelor de muncă”, la care au participat circa 50 membri de sindicat.

Prin intermediul acestei activități, FSCRE și-a propus drept obiectiv consolidarea capacităților membrilor de sindiact în domeniul SSM și evaluarea factorilor de risc profesional pentru sporirea nivelului de aprofundare a cunoștințelor acestora.

Grupul țintă au fost membrii Comitetelor pe SSM din cadrul întreprinderii, conducatorii filialei, ingineri, specialiști cu lucru la monitor, maistri SE și SDIT, lăcătuși SDIT și conducători auto.

Cu un mesaj de salut în cadrul activității a fost prezenți președinta OSP dna Mariana Bojinov și dl. Iurie Plopa, specialist Resurse Umane SRL „Cimișlia – Gaz”, care a accentuat relațiile de colaborare cu FSCRE și  utilitatea tematicii abordate în cadrul seminarului.

Potrivit președintei FSCRE, Margareta Strestian, securitatea și sănătatea în muncă este un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale FSCRE, care presupune un înalt grad de responsabilitate a personalului implicat la prevenirea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă etc.

Totodată a punctat principalele realizări referitor la protecția salariaților, membri de sindicat, în conformitate cu prevederile legislației muncii și Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2022-2026, provocările cu care se confruntă actualmente ramura și situația salariaților din domeniu.

În cadrul activității participanții au fost instruiți teoretic și practic de formatorii: Vasile Siloci, inspector principal de muncă și Vladimir Gorban, înspector superior, din cadrul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a CNSM, care au pus în discuție cele mai importante aspecte privind SSM:

 • Noile reglementări și cerințe minime în domeniul SSM;
 • Obligațiile angajatorului, obligațiile și drepturile lucrătorilor;
 • Instruirea salariaților în domeniul SSM;
 • Examenul medical;
 • Constatarea stării de pericol grav și imediat de accidentare și aplicarea măsurilor de securitate ce se impun.
 • Acordarea primului ajutor medical;
 • Utilizarea mijloacelor de protecție individuale și colective;
 • Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM. Răspunderea disciplinară,  contravențională, penală și materială;
 • Cerințe minime de SSM pentru lucrul la monitor.

Concomitent, au fost oferite răspunsuri și instrucțiuni pe marginea întrebărilor înaintate de participanți, care au vizat domeniul SSM.

Sindicaliștii au apreciat organizarea seminarului, actualitatea temelor expuse și a suportului material și metodic acordat.

De - adminfscre

7 Octombrie, Ziua Mondială a Muncii Decente

Ziua Mondială a Muncii Decente este sărbătorită în fiecare an la 7 octombrie, la inițiativa Confederației Internaționale a Sindicatelor.
Agenda pentru o muncă decentă are ca obiectiv reducerea sărăciei prin dezvoltarea locurilor de muncă, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, încurajarea dialogului social și respectarea drepturilor salariaților la locul de muncă.
În această zi, tradițional, sindicatele revendică asigurarea remunerării decente și echitabile a muncii, locuri asigurate de muncă, protecție socială sigură, respectarea drepturilor și libertăților angajaților.
Anul acesta, Ziua Mondială a Muncii Decente are genericul ”E TIMPUL PENTRU A CREȘTE SALARIUL!” pentru a asigura un trai decent tuturor salariaților.
Ziua Mondială a Muncii Decente este o ocazie de a reaminti rolul esențial al sindicatelor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, pentru salarii echitabile și pentru drepturile lucrătorilor într-o economie în evoluție și cu spectrul unui nou val de politici de austeritate.
Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice din Republica Moldova va pleda în continuare pentru:
–   Locuri de muncă echitabile pentru tineri;-
–   Respectarea drepturilor și libertăților salariaților;
–  Protecție juridică pentru membrii de sindicat;
–  Dialog social constructiv;
Participare activă în luarea deciziilor;
Egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.
Munca decentă nu este un lux, ci un drept fundamental al omului, iar sindicatele joacă un rol esențial în eforturile continue de a crea o lume în care toți lucrătorii să se poată bucura de beneficiile unui loc de muncă sigur, demn și corect remunerat.
De - adminfscre

Spartachiada a VI-a a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

În perioada 22-24 septembrie 2023, în incinta Casei de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”, s-au desfășurat competițiile finale din cadrul Spartachiadei a VI-a a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

La eveniment au participat circa 600 de sindicaliști, reprezentanți ai 16 centre sindicale național-ramurale inclusiv echipa Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE), care a participat activ la toate probele sportive.

Obiectivul general al Spartachiadei a fost de a promova modul sănătos de viață și este în concordanță cu obiectivele strategice ale CNSM și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), cu accent pe ODD nr. 3 „Sănătate și bunăstare”.

Competițiile sportive s-au desfășurat între echipele centrelor sindicale național-ramurale la următoarele probe: volei – femei; volei – bărbați; minifotbal; tenis de masă; joc de dame; șah; ștafeta olimpică 4 x 100 m (doi bărbați și două femei); darts; lupta cu odgonul; cursa olimpică 1000 m.

În urma evaluării prestației sportivilor de către colegiul de arbitri, Federația a obținut victorii la următoarele probe sportive:

 • Minifotbal – locul I, echipa din cadrul SRL ,,Moldovatransgaz” și SRL ,,Bălți – Gaz”;

 • Darts – locul I, reprezentanții  din cadrul SA ,,Moldovagaz”  și SRL ,,Chișinău – Gaz”;

 • Tragerea odgonului – locul II, SRL ,,Bălți – Gaz”.

Prin efortul și dedicația dumneavoastră, am reușit să obținem un rezultat semnificativ.

Avem toată încrederea, că acest succes va stimula dezvoltarea sportului în cadrul colectivelor de muncă din ramura gaze și va crea o bază pentru viitoarele performanțe ale sportivilor-membri de sindicat.

Aducem sincere mulțumiri partenerilor sociali, președinților OSP și sportivilor din ramură pentru contribuția substanțială în desfășurarea competițiilor sportive finale din cadrul Spartachiadei CNSM.

Suntem mândri de voi, stimați sindicaliști!!!