MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Convenţia colectivă Nr. 8

Convenţia colectivă

(nivel naţional)

nr. 8 din 12 iulie 2007

 

Cu privire la eliminarea celor mai grave forme

ale muncii copiilor

 

Publicat în Monitorul Oficial nr.103-106BIS din 24.07.2007

 

     În scopul eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, părţile semnatare, – Guvernul, Patronatele, reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului, şi Sindicatele, reprezentate de Confederaţia Sindicatelor şi Confederaţia Sindicatelor Libere „Solidaritate”, au convenit asupra celor ce urmează:

De - adminfscre

Convenția Colectivă

Federația Sindicatelor   

Lucrătorilor din Industria Chimică și

Resurse Energetice din Republica Moldova

 Consiliul de Administrație

 al Societății pe Acțiuni Moldo-Rusa

"Moldovagaz"

                                              

ACORD ADIȚIONAL

la Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2004-2007

dintre Societatea pe Acțiuni Moldo-Rusă "Moldovagaz"

și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică

și Resurse Energetice din Republica Moldova

 

l.A prelungi valabilitatea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2014-2017 cu ulterioarele modificări.

2.A introduce modificări în Convenția Colectivă (nivel ramural) dupa cum urmează: