MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a Tineretului

Stimaţi  tineri, membri de sindicat!

Este o frumoasă ocazie de a vă adresa vouă, celor tineri, energici şi curajoşi sincere urări de bine cu ocazia sărbătoarii Zilei  Naţionale a Tineretului!

Vouă, celor tineri, Vă aparţine viitorul. Voi veţi construi acest viitor şi-n dependenţă de aceasta aveţi marea şansă să consolidaţi şi să stăpâniţi acest viitor. Sunteţi resursa cea mai valoroasă şi simultan cea mai sensibilă a societăţii.

Prin programele sale de formare și instruire a tinerilor,  Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova promovează dezvoltarea multilaterală a tinerilor, bazată pe educaţie, cunoaştere, colaborare și integrare socială.

Vă urăm să ne trăiţi sănătoşi, demni, curajoşi, corecţi şi drepţi în faţa tuturor încercărilor timpului!

 

 

Președinte                                 

Margareta STRESTIAN

 

 

De - adminfscre

Dialogul, ca formă de instruire şi informare

Federaţia Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chi­mică şi Resurse Energetice din RM (FSCRE) a organizat, recent, la Institutul Muncii, un semi­nar de informare şi instruire a tinerilor – lideri de sindicat cu genericul „Procedura şi condiţiile de încetare a contractului individual de muncă. Interzicerea concedierii fără acordul sindicatelor”, la care au participat 25 de tineri, membri ai Organizaţiei de Tineret din cadrul FSCRE.

Discuţiile din cadrul seminarului s-au axat pe o serie de subiecte ce ţin de: concediere – conceptul şi cerinţele; cazuri de concediere doar cu acordul scris al organizaţiei sindicale; procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, al reducerii numărului sau a statelor de personal ş. a.

Margareta Strestian, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, s-a referit, în debutul seminarului, la obiectivele şi modalităţile de lucru. „Cu prilejul marcării Zilei Naționale a Tineretului, ne-am propus drept scop, sporirea gradului de informare în rândul tinerilor sindicalişti privind aspectele juridice ale relațiilor de muncă. În cadrul discuțiilor, ne-am axat pe subiecte ce ţin de încetarea contractului individual de muncă, procedura de emitere a deciziei organizației sindicale privind concedierea membrului de sindicat și alte aspecte juridice ale relaţiilor de muncă.” a relevat Margareta Strestian.