MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Sindicaliștii și Patronatul solicită Guvernului urgentarea punerii în aplicare de la 1 februarie 2022 a noului cuantum minim garantat al salariului în sectorul real

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Confederația Națională a Patronatului din Moldova (CNPM) își exprimă îngrijorarea privind nepromovarea în ședințele de Guvern a proiectului Hotărârii, elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și supus procesului de avizare, care prevede stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3500 de lei, începând cu 1 februarie. Parțile mai subliniază că pe parcursul anului precedent indicele prețurilor de consum s-a majorat cu tocmai 13,94%. Despre acesta se arată într-un demers comun expediat premierului Natalia Gavrilița.

Propunerea de a stabili cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 3500 de lei, începând cu 1 februarie, survine după ce la data de 7 iulie 2021, CNSM și CNPM au semnat un Memorandum prin care au convenit asupra necesității asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării, în acest sens înaintând o solicitare comună Guvernului Republicii Moldova în vederea stabilirii unui nou cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

Ulterior, discuțiile privind majorarea cuantumului au fost inițiate pe platforma Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective cu participarea reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor și Confederației Naționale a Patronatului, cuantumul respectiv fiind agreat de către părți în cadrul ședinței Comisiei din 22.12.2021.

Potrivit proiectului elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, această majorare, în mărime de 3500 de lei, începând cu 1 februarie, este argumentată de necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariaților și a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel regional și internațional, în ce privește utilizarea forței de muncă.

Demersul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și Confederației Naționale a Patronatului din Moldova adresat Guvernului Republicii Moldova poate fi accesat aici.