MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.129

  secretariat@fscre.md       (022)26-65-76

De - adminfscre

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice are un nou preşedinte

Cea mai mare realizare a Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică şi Resurse Energetice (FSCRE) în cei cinci ani de după Con­gresul V o constituie încheierea con­tractelor colective de muncă în toate întreprinderile de ramură, a rezultat din raportul de activitate al organe­lor de conducere ale acestui sindicat pentru perioada 2010-2015. În acest context, ar fi de remarcat negocierea şi semnarea unui acord adiţional la convenţia colectivă de muncă la nivel ramural între FSCRE şi administra­ţia SA „MoldovaGaz”, care a permis adoptarea mai multor clauze avan­tajoase pentru angajaţii–membri de sindicat din sfera de distribuire şi furnizare a gazelor din ţară.

 

Astfel, mărimea salariului minim garan­tat în sectorul real, stabilit acum aproape un an de zile în ţară, pentru lucrătorii de la SA „MoldovaGaz” va creşte cu 35 de procente. De asemenea, administraţia întreprinderii, după negocieri îndelungate şi încordate, a căzut de acord cu conducerea Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice privind majorarea cu aproape 30 la sută a salariilor tuturor anga­jaţilor. FSCRE este unul dintre liderii Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova în ceea ce priveşte recrutarea de noi membri. În acest răstimp, la Federaţia Sindi­catelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice au aderat aproape 400 de tineri, iar organizaţia de femei s-a mărit cu aproape 100 de persoane.

De - adminfscre

Convenţia colectivă Nr. 8

Convenţia colectivă

(nivel naţional)

nr. 8 din 12 iulie 2007

 

Cu privire la eliminarea celor mai grave forme

ale muncii copiilor

 

Publicat în Monitorul Oficial nr.103-106BIS din 24.07.2007

 

     În scopul eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, părţile semnatare, – Guvernul, Patronatele, reprezentate de Confederaţia Naţională a Patronatului, şi Sindicatele, reprezentate de Confederaţia Sindicatelor şi Confederaţia Sindicatelor Libere „Solidaritate”, au convenit asupra celor ce urmează:

De - adminfscre

Convenția Colectivă

Federația Sindicatelor   

Lucrătorilor din Industria Chimică și

Resurse Energetice din Republica Moldova

 Consiliul de Administrație

 al Societății pe Acțiuni Moldo-Rusa

"Moldovagaz"

                                              

ACORD ADIȚIONAL

la Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2004-2007

dintre Societatea pe Acțiuni Moldo-Rusă "Moldovagaz"

și Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică

și Resurse Energetice din Republica Moldova

 

l.A prelungi valabilitatea Convenției Colective (nivel ramural) pentru anii 2014-2017 cu ulterioarele modificări.

2.A introduce modificări în Convenția Colectivă (nivel ramural) dupa cum urmează: